Úprava stabilizační vody na tankeru

Měření průtoku při neutralizaci a vypouštění stabilizační vody

Hlavním důsledkem globálního obchodu je převážení 12 miliard tun stabilizační vody všemi oceány ročně. Stabilizační voda je nezbytná pro zachování stability, vyvážení a strukturální integrity velkých námořních plavidel. Nabírání a pozdější vypouštění stabilizační vody však je potenciálním zdrojem přenosu vodních organismů z jednoho oceánu do druhého, a může negativně ovlivňovat místní ekosystémy a biodiverzitu. Proto nařízení Pobřežní stráže USA (USCG) a Mezinárodní konvence o nakládání se stabilizační vodou (BWM Convention) vyžadují, aby byly lodě vybaveny zařízením pro úpravu stabilizační vody, které zajistí zničení všech případných organismů. Ačkoliv je rovněž možno využívat zařízení pro úpravu stabilizační vody v přístavech, většina lodí je vybavena vlastním zařízením.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Bez pohybujících se součástí a údržby, schválení typu pro námořní přepravu
  • Standardní chyba měření ±0,3% z měřené hodnoty
  • Výstelka odolná vůči opotřebení
e-mail
Kontakt