Systém sledování nákladu na palubě těžkotonážní lodi

Komplexní sledování nákladu a stabilizačních nádrží pro zajištění stability a bezpečnosti plavidla

Systémy pro sledování nákladu (CMS) na námořních plavidlech zajišťují výstražnou signalizaci a sběr měřených hodnot výšky hladiny, tlaku a teploty v každé nádrži s nákladem a stabilizační vodou. Spolehlivost údajů z těchto systémů je rozhodující pro provoz, bezpečnost a konstrukční integritu plavidla, zejména v průběhu nakládky, doplňování paliva a při vypouštění nádrží. Hlavní funkcí je udržení stability lodi a kompenzace zatížení v průběhu těchto činností. Jakákoliv závada systému sledování nákladu může způsobit zdržení a zastavení manipulace s nákladem, což má za následek zvýšení přístavních poplatků a narušení harmonogramu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření výšky hladiny v nádržích se stabilizační a pitnou vodou, s palivem apod.
 • Snímač namontovaný zvenčí, na přání s oddělovacím kohoutem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Pracovní stanice se softwarem Cargomaster pro sledování a výstražnou signalizaci
 • Pro zajištění kompletní redundance sledování může být systém dodán v různých konfiguracích
Požadavky na toto měřicí místo
 • Hlavní rozvaděč s elektronikou pro zpracování signálů ze všech snímačů a komunikaci s dalšími systémy
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření hladiny v nádržích s nákladem, tlaku inertního plynu a teploty
 • Robustní a přesné snímače tlaku s integrovanými snímači teploty
 • Snímač tlaku inertního plynu umístěný v palubním rozvaděči
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření hladiny v nádržích s nákladem, tlaku inertního plynu a teploty
 • Robustní a přesné snímače tlaku s integrovanými snímači teploty
 • Snímač tlaku inertního plynu umístěný v palubním rozvaděči
e-mail
Kontakt