Trajekty v námořním průmyslu

  • Sledování a vykazování spotřeby paliva
  • Kontrola doplňování paliva
  • Splnění legislativních požadavků

Působení v konkurenčním prostředí a nízké ceny pro pasažéry i náklad, to jsou pobídky pro majitele trajektů, aby investovali do elektronických systémů hospodaření s palivem (EFMS), a mohli tak lépe sledovat a řídit efektivní využívání paliva a energií na svých lodích. Nová nařízení EU a IMO navíc rovněž vyžadují sledování a vykazování spotřeby paliva a emisí. Systém KROHNE EcoMATE™ s Coriolisovými hmotnostními průtokoměry zajišťuje elektronické řízení spotřeby paliva a výkonu motorů a umožňuje tak posádce a majitelům lodí sledovat a vykazovat jak spotřebu paliva, tak veškeré odpovídající emise. Také umožňuje samostatné sledování všech operací při doplňování paliva. Údaje o spotřebě, emisích a doplňování paliva jsou přístupné z kanceláře na pobřeží prostřednictvím cloudu a poskytují tak personálu a majiteli lodi kompletní přehled.

Globální průmyslová divize KROHNE Marine

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.
Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.
Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.
Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

KROHNE Marine

e-mail
Kontakt