Mezioperační skladování & plnění při výrobě nealkoholických nápojů & minerálních vod

Přidávání oxidu uhličitého a stáčení výsledného výrobku

Poslední fáze výroby zahrnuje sycení nápoje plynným oxidem uhličitým (CO2). CO2 se obvykle přidává do hotového nápoje, v některých případech se však může přidávat do vody již v dřívější fázi výroby. Teplotu kapaliny je nutno pečlivě regulovat, protože rozpustnost oxidu uhličitého roste s klesající teplotou kapaliny. Tlak plynu při sycení závisí na druhu vyráběného nealkoholického nápoje. V ovocných nápojích se požaduje mnohem nižší obsah CO2 než například v nápojích určených pro výrobu koktejlů nebo v toniku, kde se předpokládá ředění dalšími přísadami. Do hotového nápoje se vždy přidává mírně vyšší obsah oxidu uhličitého, aby se nahradily ztráty vzniklé při jeho přemístění do skladovacích nádrží a při stáčení v plnicím stroji. Posledním krokem výrobního procesu je plnění nápojů do různých požadovaných obalů, například lahví, plechovek nebo sudů v plnicím stroji.

Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 6400 firmy KROHNE, dodávaný spolu se snímači tlaku OPTIBAR, může sloužit k měření a regulaci hmotnostního průtoku oxidu uhličitého do mezioperačního zásobníku, aby byl plynný CO2 přesně a ekonomicky využit. Magneticko-indukční průtokoměr BATCHFLUX 5500 a Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIBATCH jsou určeny speciálně pro opakované operace plnění přesného množství kapalin např. do kartonových obalů, tedy pro vytvoření dávkového plnicího systému v souladu s legislativními požadavky.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • S rychlými snímači teploty pro přesné oddělení médií
 • Kompaktní přístroj pro potrubí malých světlostí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Neklidná hladina
Požadavky na toto měřicí místo
 • Opakovatelnost přesnosti plnění
 • Dlouhodobá stabilita
 • Robustní provedení: odolává procesům CIP/SIP, krytí IP69K
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt