Odplynění při výrobě nealkoholických nápojů & minerálních vod

Úprava vody a rozpouštění plynů

Kvalita vody představuje rozhodující faktor při výrobě nealkoholických nápojů. Potřebná úprava vody závisí na jakosti vodního zdroje: někdy není žádná úprava potřebná, v jiných oblastech je nutno studniční vodu před použitím nejprve patřičně upravit. Tyto standardní procesy úpravy vody však nezajistí odstranění plynů rozpuštěných ve vodě. Kyslík je při výrobě nápojů největším problémem, a to zejména při skladování, kde může způsobit zkrácení doby trvanlivosti. Způsobuje oxidaci přidávaných přísad a zhoršuje tak chuť vyráběných nápojů. Proto je ve všech fázích výroby velmi důležité zabránit rozpuštění kyslíku v připravovaných nápojích a původní zdroj vody je vždy nutno důkladně odplynit. V odplyňovací komoře se vytvoří podtlak, aby došlo k odstranění všech rozpuštěných plynů z vody, která se promíchává průběžným přečerpáváním.

Firma KROHNE nabízí kvalitní procesní instrumentaci pro sledování a řízení tohoto procesu odplynění a úpravy vody, například snímače teploty OPTITEMP a snímače tlaku OPTIBAR. Magneticko-indukční průtokoměry OPTIFLUX jsou přesné a ekonomické přístroje, které je možno použít k regulaci průtoku odplyněné vody v celém procesu.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
e-mail
Kontakt