Produced water in natural gas production

Ascertainment of abundant water through the extraction

The production and separation processes used in the extraction of oil or gas have a by-product, known as produced water. This comes from water entrained within the oil, and condensing out of the gas: additional water arises when water injection is used to aid the extraction of oil, particularly as the field matures. Significant percentages of water will be present when the field is becoming exhausted, and accurate flow measurement data for produced water is essential.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Určení množství vytěžené vody
  • Usnadnění řízení procesu
Požadavky na toto měřicí místo
  • Měření výšky hladiny při plnění
Požadavky na toto měřicí místo
  • Zobrazení průtoku chemikálií
  • Zajištění plynulého vstřikování
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola správné funkce při odplyňování
Požadavky na toto měřicí místo
  • Plynulé řízení procesů
  • Měření nestabilních hodnot průtoku
e-mail
Kontakt