EcoMATE™ Monitorování paliva a emisí pro námořní plavidla

Systém pro monitorování spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého na lodích

 • Sledování a vykazování spotřeby paliva a důležitých údajů o emisích na palubě lodí
 • Splňuje požadavky nařízení EU 2015/757 (MRV)
 • Ověření množství doplněného paliva: sledování a vykazování množství v přívodním potrubí

Řešení

Filtr
4 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Měření spotřeby paliva EcoMATE™

Řešení pro měření spotřeby paliva v námořní dopravě

 • Trvalé sledování a vyhodnocení spotřeby paliva na palubě lodí
 • Vysoká přesnost měření průtoku hmotnostními průtokoměry OPTIMASS
 • Srovnávací testy a porovnání výkonnosti
 • Splňuje nové požadavky IMO (Mezinár. námoř. organizace) a dalších orgánů

EcoMATE™ Bunker verification

Řešení pro kontrolu zásobování námořních plavidel palivem

 • Pro ověření množství doplněných zásob paliva zásobovacím potrubím
 • Umožňuje získávání a zaznamenávání dat, výpočty a sledování zásobovacích operací
 • Využívá velmi přesného měření hmotnostního průtoku průtokoměry OPTIMASS v zásobovacích potrubích
 • Umožňuje kontrolu dodacích listů a faktur za dodané palivo

EcoMATE™ MRV & IMO DCS Emission monitoring

Řešení pro sledování emisí na námořních plavidlech

 • Pro výpočet, sledování a záznam emisí oxidu uhličitého
 • Certifikace podle nařízení EU 2015/757 a MARPOL ANNEX VI
 • Poskytuje přesné hodnoty pro zvýšení účinnosti a snížení emisí (např. CO2)

EcoMATE™ Cloud

Řešení pro webové výkazy pro námořní plavidla

 • Centralizovaný webový nástroj pro výkazy lodí používajících systém EcoMATE™
 • Automatický přenos dat na pobřeží pro monitorování a vykazování celé flotily
 • Bezpečný přístup k okamžitým měřeným hodnotám z plavidel
 • Snadné stažení a analýza výkazů pro flotilu a monitorování dat
e-mail
Kontakt