EcoMATE™ Monitorování paliva a emisí pro námořní plavidla

Systém pro monitorování spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého na lodích

  • Sledování a vykazování spotřeby paliva a důležitých údajů o emisích na palubě lodí
  • Splňuje požadavky nařízení EU 2015/757 (MRV)
  • Ověření množství doplněného paliva: sledování a vykazování množství v přívodním potrubí
Large container ship runs into the harbour