Sledování nádrží a výstrahy pro námořní přepravu CARGOMASTER®

Řešení pro sledování a výstražný systém pro nádrže na lodích

  • Systémový software a instrumentace přizpůsobené konkrétnímu plavidlu
  • Zajišťuje hodnoty ze všech nádrží na palubě
  • Kompletní řešení od návrhu a dokumentace po uvedení do provozu na místě

Řešení

Filtr
1 řešení
Název
Průmyslová odvětví

CARGOMASTER® Tank monitoring

Kompletní monitorovací systém s výstražnou signalizaci pro náklad na lodích

  • Sledování všech nádrží a potrubí: volný objem/výška, objem, hustota a tlak média, teplota v nádrži atd.
  • Kompletní dodávka instrumentace a softwaru od jednoho dodavatele, včetně projektu, dokumentace a uvedení do provozu
  • Možnost integrace do jiných systémů
e-mail
Kontakt