Kalibrátory a etalony

Verifikace výsledků měření s nejnižší možnou nejistou

 • Řešení pro zkoušky zařízení pro měření v obchodním styku na místě
 • Plná návaznost na národní a mezinárodní metrologické etalony
 • K dispozici s kalibrací podle národních a mezinárodních norem

Řešení

Filtr
3 řešení
Název
Průmyslová odvětví

Stacionární kalibrátory

Samostatné nebo integrované systémy pro verifikaci

 • Technické řešení přizpůsobené potřebám zákazníka
 • Samostatné zařízení nebo integrované do rámu
 • V jednom nebo v obou směrech, světlosti 3" až 36"

Mobilní kalibrátory

Kontrolní měření na místě

 • Verifikace měřidla mobilním etalonem na místě
 • Cenově přístupné řešení, jedna sada pro ověření více přístrojů
 • Nejnižší nejistota měření díky periodickému ověřování kalibrátoru národními a mezinárodními etalony
 • Kalibrátor upravený a optimalizovaný pro danou aplikaci

Kalibrační tratě a soupravy v rámech

Kalibrační zařízení pro kapaliny a plyny

 • Komplety porovnatelné se zařízeními používanými v procesu výroby průtokoměrů KROHNE
 • Přizpůsobivá koncepce, provedení upravené dle potřeb aplikace při měření a řízení průtoku
 • K dispozici s kalibrací podle národních a mezinárodních norem
e-mail
Kontakt