Kalibrátory a etalony

Verifikace výsledků měření s nejnižší možnou nejistou

  • Řešení pro zkoušky zařízení pro měření v obchodním styku na místě
  • Plná návaznost na národní a mezinárodní metrologické etalony
  • Vhodné pro kalibrační soupravy akreditované podle ISO 17025
Bi-directional ball prover with thermal insulation