Historie

Od lokálního výrobce ke globální společnosti

Ačkoliv je dnes společnost KROHNE celosvětovým dodavatelem pro měření a automatizaci procesů, před sto lety to byla malá místní firma: Ludwig Krohne začal v roce 1921 vyrábět v německém Duisburgu plováčkové průtokoměry. Mezi hlavní zákazníky patřily firmy z Porúří, zabývající se výrobou a zpracováním kovů, které potřebovaly měřicí přístroje pro kalicí pece.

V roce 1936 se tato malá rodinná firma přestěhovala z pronajatých prostor do vlastní budovy. Jelikož Ludwig Krohne i jeho syn Karl zahynuli v průběhu Druhé světové války, ujala se po válce řízení firmy Ludwigova manželka Anna.

V roce 1949 požádala Anna Krohne svého 28letého vnuka Kristiana Rademacher-Dubbicka, aby vstoupil do firmy. Ačkoliv se kvůli tomuto novému úkolu musel vzdát své kariéry malíře, postupně od babičky převzal řízení firmy a pod jeho vedením firma KROHNE - původně zaměstnávající pouze 8 osob - neustále rostla a stala se předním výrobcem měřicích přístrojů. Jeho neutuchající a nekonvenční nápady pomohly vyřešit mnoho specifických problémů s aplikacemi u našich zákazníků, na které se od té doby nadále zaměřujeme.

V 50. letech 20. století začala řada německých firem vstupovat na světové trhy, a firma KROHNE tam pak následovala své klienty. V průběhu sedmi desetiletí vedlo naše zaměření na zahraniční trhy k tomu, že v současnosti pracuje 80% našich zaměstnanců mimo Německo.

V roce 1979 se Kristian Rademacher-Dubbick vzdal své pozice výkonného ředitele a stal se předsedou dozorčí rady. Nadále pravidelně navštěvoval pobočky a zastoupení KROHNE po celém světě a s radostí sledoval další výrazný rozvoj společnosti. Kristian Rademacher-Dubbick zemřel v roce 2014 v Duisburgu ve věku 92 let.

Jeho nástupci pokračují v jeho odkazu: portfolio výrobků se neustále rozšiřuje o nové měřicí technologie, technická řešení a služby pro celou dobu životnosti projektů tak, aby byly uspokojeny nové a rostoucí nároky našich zákazníků. Pobočky a zástupci naší firmy sídlí ve více než 100 zemích světa a síť našich výrobních závodů zásobuje zákazníky všech regionů po celém světě. Otevřely se nové trhy a průmyslová odvětví a firma KROHNE získala řadu velkých mezinárodních projektů v oblasti měřicí techniky.

Firma KROHNE se z malého místního výrobce stala významným dodavatelem průmyslové měřicí techniky, řešení a služeb, přičemž zůstala nezávislou společností ve vlastnictví rodiny Rademacher-Dubbick.

V lednu 2020 se Michael Rademacher-Dubbick, který 25 let úspěšně vedl KROHNE Group, stal novým předsedou její dozorčí rady. Skupinu KROHNE nyní vedou Dr. Attila Michael Bilgic (CEO), Dr. Marco Rudelli (CSO), Gaëlle Hotellier (COO) a Ingo Wald (CFO). Tato generační výměna je zárukou toho, že se bude KROHNE Group nadále úspěšně vyrovnávat se všemi nadcházejícími změnami a problémy světových trhů. V roce 2021 má firma KROHNE 100. výročí od založení a cílem jejího nového vedení je posílit její základy a stanovit nový směr vývoje na dalších 100 let.

Rodina zakladatele, Ludwig a Anna Krohne

Provozy KROHNE Messtechnik GmbH v německém Duisburgu v roce 1961. Tato tovární budova byla umístěna na ulici Blumenthalstraße a v současné době již neexistuje.

Anna KROHNE požádala svého vnuka Kristiana Rademacher-Dubbicka, aby vstoupil do firmy, když mu bylo 28 let. Ačkoliv neměl žádné technické vzdělání, splnil její přání a úspěšně firmu vedl více než 40 let.

Firma KROHNE Altometer, založená v Holandsku v roce 1961, se stala první dceřinou společností KROHNE mimo Německo. Na budově i na kalibrační věži je vidět staré logo KROHNE.

Starý obrázek provozu KROHNE S.A.S. v Romans-sur-Isère ve Francii. Od 60. let 20. století byl tento závod rozšířen o druhou tovární halu a kancelářskou budovu.

Kolem roku 1970 spustila firma KROHNE své podnikání v USA. Na obrázku je vstup do závodu KROHNE, Inc. v Peabody (Massachusetts), kde byla centrála umístěna více než 25 let, než se v roce 2017 přestěhovala do Beverly (Massachusetts).

Pohled ze vzduchu na KROHNE Messtechnik GmbH v Duisburgu, cca 1987. Firma rostla, potřebovala více místa, a proto se v roce 1970 přestěhovala na stávající adresu. Ačkoliv má výrobní plochu 11000 m2, zdaleka se nejedná o největší výrobní závod firmy KROHNE.

Slavnostní zahájení provozu Chengde Rehe KROHNE Meters Co. Ltd. v Číně v roce 1991. Jednalo se o druhý společný podnik firmy KROHNE v Číně, první z nich byl založen v roce 1987. Oba společné podniky existují dodnes.

Vstup do závodu KROHNE Ltd. v britském Wellingborough v roce 1997. Od roku 1993, kdy byla založena, je tato firma našim hlavním výrobním a výzkumným centrem Coriolisových hmotnostních průtokoměrů.

KROHNE MARSHALL PVT LTD. V Puné v Indii v roce 2006. Tento společný podnik, založený v roce 1982, dodnes funguje a má na svém kontě stovky různě velkých projektů měřicí techniky v jižní Asii.

Výrobní hala KROHNE Measurement Technology (Shanghai) Co., Ltd., v Šanghaji v Číně v roce 2006. Velké potrubí na obrázku je součástí kalibrační tratě pro průtokoměry až do světlosti DN3000/120“, identická kopie naší kalibrační tratě v holandském Dordrechtu.

Dvě generace: Michael Rademacher-Dubbick a jeho otec Kristian Rademacher-Dubbick (zleva doprava) v roce 2008. Michael vedl KROHNE Group jako výkonný ředitel v letech 1994 až 2019. V roce 2020 se stal předsedou dozorčí rady.

KROHNE South Africa v jihoafrickém Midrandu v roce 2011. Tato první pobočka na africkém kontinentu byla založena v roce 1978.

Tým pracovníků KROHNE Malaysia v roce 2019. Jihovýchodní Asie je pro firmu KROHNE velmi významným trhem, kde bylo v nedávné době realizováno mnoho velkých projektů měřicí techniky.

Představenstvo KROHNE Group od roku 2020 (zleva doprava): Ingo Wald, Ansgar Hoffmann, Dr. Attila Michael Bilgic a Stephan Neuburger nastavili nový směr pro firmu KROHNE na následující desetiletí.

Důležité mezníky firmy KROHNE v měřicích technologiích, řešeních a službách

1921
1952
1953
1954
1955
1959
1960
1966
1972
1978
1979
1980
1981
1985
1989
1994
1995
1996
1996
1999
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2021
Firma LUDWIG KROHNE & SOHN je založena v německém Duisburgu: Ludwig Krohne začíná vyrábět plováčkové průtokoměry pro měření průtoku plynů a kapalin
Na trh je uveden první magneticko-indukční průtokoměr pro průmyslové měření
Precizní výroba velmi přesně tvarovaných měřicích kónusů ze skleněných válcových trubic
První induktivní snímače pro plováčkové průtokoměry, umožňující dálkový přenos měřených hodnot
Začíná výroba mechanických hladinoměrů pro měření kapalin v nádržích a nádobách.
Ukazatel výšky hladiny s plovákem a magnetickou vazbou
Zavedení přesné metody přepočtu pro plováčkové průtokoměry, později převzaté jako norma VDI
Stavba největší kalibrační trati pro objemové průtokoměry na světě v holandském Sliedrechtu
Vývoj magneticko-indukčních průtokoměrů buzených pulzním stejnosměrným polem
Vývoj dvoukanálových ultrazvukových průtokoměrů
Stavba větší a přesnější objemové kalibrační trati pro průtokoměry v holandském Sliedrechtu
První dodávka ultrazvukového průtokoměru pro firmu Shell pro měření ropy
První magneticko-indukční průtokoměr s měřicí trubicí z keramiky a zatavenými platinovými elektrodami
Začíná vývoj a výroba hmotnostních průtokoměrů na principu Coriolisových sil
Představení prvního radarového hladinoměru na principu FMCW pro provozní měření, průlomové použití radaru pro měření výšky hladiny v průmyslových aplikacích
První Coriolisův hmotnostní průtokoměr s přímou měřicí trubicí
První vedený radarový (TDR) hladinoměr
První magneticko-indukční průtokoměr pro částečně zaplněná potrubí (TIDALFLUX)
První ultrazvukový průtokoměr pro fakturační měření kapalin (ALTOSONIC V)
Představení prvního magneticko-indukčního průtokoměru pro plnicí stroje na nápoje (BATCHFLUX), který se od té doby stal etalonem v této oblasti použití.
Instalace nejpřesnější objemové kalibrační trati na světě pro průtokoměry až do DN 3000/120" s certifikovanou přesností 0,013 % v holandském Dordrechtu
První 2vodičový radarový hladinoměr na principu FMCW
První 2vodičový magneticko-indukční průtokoměr s kompletní aplikační kompatibilitou a inteligentní optimalizací napájení
Nová generace Coriolisových hmotnostních průtokoměrů s přímou měřicí trubicí (řada OPTIMASS)
První 3kanálový ultrazvukový průtokoměr pro chemický průmysl (UFM 3030)
Nová generace magneticko-indukčních průtokoměrů OPTIFLUX s integrovanou diagnostikou procesu, přesnosti a integrity měření
Nová generace bezkontaktních a vedených radarových hladinoměrů s unikátní koncepcí ovládání na principu průvodce (řady OPTIWAVE a OPTIFLEX)
První prezentace analytických přístrojů pro vodárenství
První 2vodičový vírový průtokoměr s integrovanou tlakovou a teplotní kompenzací (OPTISWIRL 4070 C)
Firma KROHNE převzala švédského výrobce přístrojů pro měření teploty INOR, který jako první vyrobil v roce 1974 převodník do hlavice
První 12kanálový ultrazvukový průtokoměr pro fakturační měření plynů s kompenzací a diagnostickými funkcemi (ALTOSONIC V12)
Uvedení kompletního sortimentu analytických přístrojů s digitálními senzory a komplety pro čištění odpadních vod (řady OPTISENS a OPTISYS) na trh
Komplet pro měření zákalu s unikátní kalibrací kyvety a čištěním ultrazvukem pro snadnou kalibraci a nízké náklady na údržbu
Zavedení moderní kapkové antény pro radarové hladinoměry OPTIWAVE: elipsoidní tvar zabraňuje vytváření nánosů na anténě ve vlhkém nebo prašném prostředí
První indukční průtokoměr s obdélníkovým průřezem trubice a montáží bez přímých úseků před a za snímačem (WATERFLUX)
První převodník teploty se vstupy ze dvou snímačů s 4vodičovým připojením
Firma KROHNE je prvním výrobcem, který nabízí standardizovanou provozní a servisní koncepci jak pro průtokoměry, tak pro analyzátory
Zavedení funkce SmartSense pro sledování izolačního odporu a detekci prasklin v jímce
Zavedení analytických přístrojů speciálně určených pro potravinářský průmysl
Uvedení kompaktního snímače tlaku OPTIBAR P 3050 C na trh
Unikátní antény s rozšířeným vlnovodem z PP/PTFE pro radarové hladinoměry OPTIWAVE v korozivním prostředí
Firma KROHNE představuje SMARTPAT: první řadu digitálních snímačů s integrovaným převodníkem a přímým připojením do řídicího systému přes výstup 4…20 mA/HART®
První ultrazvukový průtokoměr pro měření bioplynu s přímým měřením obsahu metanu (OPTISONIC 7300 C Biogas)
Uvedení snímače diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 na trh
První vírový průtokoměr OPTISWIRL s integrovaným měřením celkového a čistého množství tepla předaného horkou vodou nebo parou
Kompletní řada snímačů tlaku OPTIBAR, membránových oddělovačů, primárních prvků a příslušenství uvedena na trh
Zavedena úplná 3D linearizace jako standard pro každý snímač OPTIBAR DP
Nová řada radarů OPTIWAVE s frekvencí 24 a 80 GHz, přizpůsobených pro specifické požadavky průmyslových odvětví
Nová řada vedených (TDR) radarových hladinoměrů OPTIFLEX pro specifické požadavky průmyslových odvětví
Komunikace NFC a Bluetooth® pro převodníky teploty
Nové systémy pro bezpečné a efektivní řízení produktovodů (PipePatrol) uvedeny na trh
KROHNE a SAMSON představují společný podnik FOCUS-ON pro vývoj, výrobu a marketing autonomních akčních členů pro zpracovatelský průmysl 4.0
Zavedena sada chytrých servisních nástrojů myDevice pro celý životní cyklus měřicího místa
Nový kompaktní snímač tlaku OPTIBAR PM 3050 pro měření tlaku a výšky hladiny je uveden na trh
Firma KROHNE představuje variantu Bluetooth® Low Energy (BLE) pro všechny Coriolisovy průtokoměry OPTIMASS x400
Představení kompaktního indukčního průtokoměru AF-E 400 pro veřejné služby a průmyslovou automatizaci
OPTIMASS se stává první řadou Coriolisových hmotnostních průtokoměrů na trhu, která umožňuje bezpečný bezdrátový přístup přes Bluetooth® nebo dálkově přes HART® i v bezpečnostních aplikacích.
Firma KROHNE slaví 100. výročí ve znamení tvořivosti: "100 let firmy KROHNE. 100 let v duchu tvořivosti."
e-mail
Kontakt