Nový stavoznak BM26A doplňuje řadu magnetických obtokových stavoznaků

  • Společnost KROHNE dokončuje uvedení nové řady magnetických stavoznaků BM26A (MLI) na trh
  • Díky více než 65 letům zkušeností je cílem současné generace být nejuniverzálnější a nejkonkurenceschopnější řadou magnetických stavoznaků na trhu
  • Standardní provedení pro aplikace při vysokých nebo nízkých teplotách/tlacích, široká nabídka příslušenství a volitelných doplňků

Uvedením BM26A-8000 společnost KROHNE dokončuje uvedení nové řady magnetických stavoznaků BM26A (MLI) na trh probíhající v letech 2023. Tyto přístroje, které nahrazují předchozí generaci, jsou navrženy podle specifických potřeb průmyslových odvětví.

Řada BM26, která byla původně uvedena na trh v roce 1955, je jednou z nejdéle používaných konstrukcí přístrojů pro měření výšky hladiny. Díky více než 65 letům zkušeností s výrobou a použitím tohoto typu přístrojů vyvinula společnost KROHNE současnou generaci tak, aby byla nejuniverzálnější a nejkonkurenceschopnější řadou magnetických stavoznaků na trhu. Zatímco se nezměnila jejich odolná konstrukce, přibyla široká škála možností a dřívější speciální provedení jsou nyní k dispozici ve standardní výbavě.

Model BM26A je k dispozici pro měřicí rozsahy od 0,3 m do 5,5 m (jiné parametry na vyžádání). Příslušenství a volitelné prvky zahrnují např. ventily, tepelnou izolaci, různé materiály, mezní spínače, schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, měření rozhraní nebo provedení pro extrémní provozní podmínky. V závislosti na aplikaci sahají možnosti komunikace pro BM26A od místního ukazatele bez externího napájení až po volitelné jazýčkové spínače nebo převodníky výšky hladiny s odporovou dekádou a jazýčkovými kontakty poskytující analogové nebo digitální výstupní signály.

Podrobnosti o řadě BM26A:

BM26A-1000 pro základní aplikace při skladování kapalin do +200°C / +392°F a 40 barg / 580 psig. Cenově dostupný hladinoměr je vhodný zejména pro spojité měření výšky hladiny ve skladovacích nádržích na vodu, v nádržích na kondenzát a v promývacích a vyrovnávacích nádržích na pohonné hmoty, maziva, aditiva nebo podobné chemikálie .

BM26A-3000 pro korozivní kapaliny do +100 °C a 6 barg/ 87 psig. Hladinoměr je vyroben z korozivzdorného PVC, PP nebo PVDF a je ideální pro spojité a bezpečné měření výšky hladiny v plastových nebo vyvložkovaných skladovacích nádržích, reaktorech, fermentačních nádobách nebo nádobách s agresivními chemikáliemi, jako je např. kyselina sírová.

BM26A-5000, obtoková komora (bez plováku) pro vedené radarové (TDR), radarové (FMCW) nebo vztlakové hladinoměry, zajišťuje ideální podmínky pro spolehlivé a přesné měření výšky hladiny v extrémních provozních podmínkách, např. na rozvířených hladinách, při teplotách -196...+400 °C / -320,8...+752°F, a při tlacích ≤ 400 barg / 5801 psig, v průmyslových odvětvích, jako je chemický průmysl, ropný průmysl a plynárenství.

BM26A-6000 pro zkapalněný plyn a kryogenní aplikace. Hladinoměr je určen pro spojité měření výšky hladiny v procesních nebo skladovacích nádržích obsahujících média při nízkých teplotách, jako je zkapalněný čpavek (NH3), zkapalněný oxid uhličitý (CO2) nebo zkapalněný propan. Magnetický stavoznak se dodává s různými variantami tepelné izolace pro použití při provozních teplotách už od -196 °C / -320,8 °F.

BM26A-7000 pro extrémní provozní podmínky a měření rozhraní dvou kapalin do +400 °C a 400 barg. Je vhodný zejména pro spojité měření výšky hladiny kapalin při vysokých teplotách nebo vysokých tlacích v chemických, petrochemických a rafinačních procesech nebo v kotelnách různých průmyslových odvětví. Stejně tak je vhodný pro měření výšky rozhraní v odlučovačích oleje a vody nebo podobných zařízeních. Pro monitorování hladiny korozivních produktů v tlakových nádržích do 40 barg / 580 psig je vhodným přístrojem varianta stavoznaku s teflonovým povlakem.

Nový stavoznak BM26A-8000 pro redundantní měření výšky hladiny kapalin je k dispozici ve dvou verzích: BM26A-8000-TWIN obsahuje dvojitou měřicí komoru, přičemž jedna komora je vybavena klapkovým ukazatelem a druhá funguje jako obtoková komora vybavená vedeným radarem TDR, radarem na principu FMCW nebo vztlakovým hladinoměrem.

Verze BM26A-8000-BI je vybavena jedinečnou měřicí komorou se dvěma oddíly, jedním pro snímač TDR hladinoměru OPTIFLEX 7200 a druhým pro plovák pohybující se vedle něj.

Po doplnění těchto sestav o převodník s odporovou dekádou a jazýčkovými kontakty může obsluha porovnávat hodnoty naměřené obsaženým radarovým hladinoměrem s hodnotami převodníku s odporovou dekádou přímo ve velínu. Tím je dosaženo redundantního měření, protože obě technologie pracují nezávisle na sobě a vzájemně se neovlivňují, což zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti procesu v kritických aplikacích.

Stavoznak BM26A-8000 tak může být ideální volbou pro aplikace s parním cyklem v elektrárnách, skladovací nádrže s nebezpečnými chemikáliemi, odlučovače v ropném a plynárenském průmyslu i pro celou řadu dalších aplikací měření výšky hladiny a rozhraní. V závislosti na zvolené konfiguraci lze magnetický stavoznak použít také v aplikacích souvisejících s bezpečností až do úrovně SIL 2/3.

Krohne CZ, spol. s r.o.
Opavská 801/8a
63900 Brno

Kontakt pro tisk

Krohne Logo

O firmě KROHNE

Firma KROHNE je světovým výrobcem a dodavatelem měřicích přístrojů, měřicích kompletů a služeb v řadě průmyslových odvětví. Firma KROHNE byla založena v roce 1921, sídlí v německém Duisburgu, má více než 4000 zaměstnanců a nabízí rozsáhlé znalosti aplikací a místní kontakty pro projekty instrumentace ve více než 100 zemích světa. Firma KROHNE usiluje o nejvyšší kvalitu výrobků a neustálé inovace a patří k předním světovým výrobcům procesní instrumentace.

e-mail
Kontakt