Nový stavoznak BM26A doplňuje řadu magnetických obtokových stavoznaků

  • Společnost KROHNE dokončuje uvedení nové řady magnetických stavoznaků BM26A (MLI) na trh
  • Díky více než 65 letům zkušeností je cílem současné generace být nejuniverzálnější a nejkonkurenceschopnější řadou magnetických stavoznaků na trhu
  • Standardní provedení pro aplikace při vysokých nebo nízkých teplotách/tlacích, široká nabídka příslušenství a volitelných doplňků

Uvedením BM26A-8000 společnost KROHNE dokončuje uvedení nové řady magnetických stavoznaků BM26A (MLI) na trh probíhající v letech 2023. Tyto přístroje, které nahrazují předchozí generaci, jsou navrženy podle specifických potřeb průmyslových odvětví.

Řada BM26, která byla původně uvedena na trh v roce 1955, je jednou z nejdéle používaných konstrukcí přístrojů pro měření výšky hladiny. Díky více než 65 letům zkušeností s výrobou a použitím tohoto typu přístrojů vyvinula společnost KROHNE současnou generaci tak, aby byla nejuniverzálnější a nejkonkurenceschopnější řadou magnetických stavoznaků na trhu. Zatímco se nezměnila jejich odolná konstrukce, přibyla široká škála možností a dřívější speciální provedení jsou nyní k dispozici ve standardní výbavě.

Model BM26A je k dispozici pro měřicí rozsahy od 0,3 m do 5,5 m (jiné parametry na vyžádání). Příslušenství a volitelné prvky zahrnují např. ventily, tepelnou izolaci, různé materiály, mezní spínače, schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, měření rozhraní nebo provedení pro extrémní provozní podmínky. V závislosti na aplikaci sahají možnosti komunikace pro BM26A od místního ukazatele bez externího napájení až po volitelné jazýčkové spínače nebo převodníky výšky hladiny s odporovou dekádou a jazýčkovými kontakty poskytující analogové nebo digitální výstupní signály.

Podrobnosti o řadě BM26A:

BM26A-1000 pro základní aplikace při skladování kapalin do +200°C / +392°F a 40 barg / 580 psig. Cenově dostupný hladinoměr je vhodný zejména pro spojité měření výšky hladiny ve skladovacích nádržích na vodu, v nádržích na kondenzát a v promývacích a vyrovnávacích nádržích na pohonné hmoty, maziva, aditiva nebo podobné chemikálie .

BM26A-3000 pro korozivní kapaliny do +100 °C a 6 barg/ 87 psig. Hladinoměr je vyroben z korozivzdorného PVC, PP nebo PVDF a je ideální pro spojité a bezpečné měření výšky hladiny v plastových nebo vyvložkovaných skladovacích nádržích, reaktorech, fermentačních nádobách nebo nádobách s agresivními chemikáliemi, jako je např. kyselina sírová.

BM26A-5000, obtoková komora (bez plováku) pro vedené radarové (TDR), radarové (FMCW) nebo vztlakové hladinoměry, zajišťuje ideální podmínky pro spolehlivé a přesné měření výšky hladiny v extrémních provozních podmínkách, např. na rozvířených hladinách, při teplotách -196...+400 °C / -320,8...+752°F, a při tlacích ≤ 400 barg / 5801 psig, v průmyslových odvětvích, jako je chemický průmysl, ropný průmysl a plynárenství.

BM26A-6000 pro zkapalněný plyn a kryogenní aplikace. Hladinoměr je určen pro spojité měření výšky hladiny v procesních nebo skladovacích nádržích obsahujících média při nízkých teplotách, jako je zkapalněný čpavek (NH3), zkapalněný oxid uhličitý (CO2) nebo zkapalněný propan. Magnetický stavoznak se dodává s různými variantami tepelné izolace pro použití při provozních teplotách už od -196 °C / -320,8 °F.

BM26A-7000 pro extrémní provozní podmínky a měření rozhraní dvou kapalin do +400 °C a 400 barg. Je vhodný zejména pro spojité měření výšky hladiny kapalin při vysokých teplotách nebo vysokých tlacích v chemických, petrochemických a rafinačních procesech nebo v kotelnách různých průmyslových odvětví. Stejně tak je vhodný pro měření výšky rozhraní v odlučovačích oleje a vody nebo podobných zařízeních. Pro monitorování hladiny korozivních produktů v tlakových nádržích do 40 barg / 580 psig je vhodným přístrojem varianta stavoznaku s teflonovým povlakem.

Nový stavoznak BM26A-8000 pro redundantní měření výšky hladiny kapalin je k dispozici ve dvou verzích: BM26A-8000-TWIN obsahuje dvojitou měřicí komoru, přičemž jedna komora je vybavena klapkovým ukazatelem a druhá funguje jako obtoková komora vybavená vedeným radarem TDR, radarem na principu FMCW nebo vztlakovým hladinoměrem.

Verze BM26A-8000-BI je vybavena jedinečnou měřicí komorou se dvěma oddíly, jedním pro snímač TDR hladinoměru OPTIFLEX 7200 a druhým pro plovák pohybující se vedle něj.

Po doplnění těchto sestav o převodník s odporovou dekádou a jazýčkovými kontakty může obsluha porovnávat hodnoty naměřené obsaženým radarovým hladinoměrem s hodnotami převodníku s odporovou dekádou přímo ve velínu. Tím je dosaženo redundantního měření, protože obě technologie pracují nezávisle na sobě a vzájemně se neovlivňují, což zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti procesu v kritických aplikacích.

Stavoznak BM26A-8000 tak může být ideální volbou pro aplikace s parním cyklem v elektrárnách, skladovací nádrže s nebezpečnými chemikáliemi, odlučovače v ropném a plynárenském průmyslu i pro celou řadu dalších aplikací měření výšky hladiny a rozhraní. V závislosti na zvolené konfiguraci lze magnetický stavoznak použít také v aplikacích souvisejících s bezpečností až do úrovně SIL 2/3.

Krohne CZ, spol. s r.o.
Opavská 801/8a
63900 Brno

Kontakt pro tisk

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
e-mail
Kontakt