OPTIBAR 5060 eDP: měření výšky hladiny, hustoty a tlakové diference bez kapilár

  • Elektronické měření diferenčního tlaku pro měření výšky hladiny v otevřených a uzavřených nádržích
  • Úsporné nastavení a instalace: menší provozní přípojky, elektronické signální kabely namísto kapilár naplněných olejem
  • Komunikace přes Bluetooth, kovové nebo keramické membrány, různá provozní připojení, varianty komunikace a schválení pro průmyslová odvětví

Společnost KROHNE rozšiřuje rodinu OPTIBAR o elektronickou verzi měření diferenčního tlaku (eDP) snímačem OPTIBAR 5060 eDP. Tato verze je určena pro měření výšky hladiny, hustoty a diferenčního tlaku v uzavřených nádobách a pro měření výšky hladiny s kompenzací hustoty v otevřených nádržích.

Ve srovnání s klasickými instalacemi s membránovým oddělovači a kapilárami poskytuje OPTIBAR 5060 eDP cenově výhodné připojení a instalaci na nádrži: potřebuje menší provozní přípojky a propojení mezi odběry se provádí prostřednictvím elektronického signálního kabelu namísto kapilár naplněných olejem. Snímače OPTIBAR 5060 eDP má nejmenší připojení G½ a umožňuje maximální vzdálenost mezi horním a dolním odběrem až 25 m / 75 stop. Můžete tak ušetřit náklady a čas na instalaci i údržbu, zejména u vysokých nádrží, kde by byly zapotřebí dlouhé kapiláry.

Pro verzi eDP je k dispozici mnoho funkcí běžné řady OPTIBAR 5060, např. volitelná komunikace Bluetooth prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (s aplikací OPTICHECK Pressure Mobile). Přístroj je možno vybavit kovovými nebo keramickými membránami, širokou škálou (hygienických) provozních připojení, různými možnostmi komunikace až po FF a Profibus-PA a materiály krytu od plastu až po korozivzdornou ocel.

OPTIBAR 5060 eDP je také vybaven integrovaným měřením statického tlaku pro získání dalších informací o procesu. Dodává se s různými průmyslovými schváleními a má certifikaci SIL 2/3 s možností dálkové aktivace režimu SIL prostřednictvím displeje, DTM nebo Bluetooth.

O měření eDP: základem elektronického měření tlakové diference jsou dva samostatné snímače tlaku, které se na nádobu montují stejným způsobem jako klasické snímače diferenčního tlaku. Jeden ze snímačů, obvykle u dna nádoby, slouží jako hlavní snímač pro měření přetlaku v nádobě. Druhý snímač měří tlak plynu v horní části nádoby a je elektronicky propojen s hlavním snímačem signálním kabelem, což zajišťuje rychlé a synchronní měření. Z údajů hlavního snímače se pak vypočítá rozdíl tlaků mezi oběma snímači. Měření eDP naráží na své meze při vyšších tlacích plynu, pro které jsou nejvhodnější klasické snímače DP, jako je OPTIBAR DP 7060 nebo OPTIBAR DP 3050.

Krohne CZ, spol. s r.o.
Opavská 801/8a
63900 Brno

Kontakt pro tisk

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
e-mail
Kontakt