Spojité sledování plováčku (CFM)

Pro zvýšení spolehlivosti aplikace plováčkových průtokoměrů implementovala firma KROHNE do jejich elektroniky inteligentní algoritmy: identifikuje a signalizuje se zablokování plováčku způsobené nečistotami nebo tlakovými rázy, kompresní vibrace nebo přerušení proudění. Pomocí vhodných nápravných opatření je pak možno zlepšit přesnost měření a prodloužit životnost plováčkového průtokoměru.

Spojité sledování plováčku (CFM)

Pro zvýšení spolehlivosti aplikace plováčkových průtokoměrů implementovala firma KROHNE do jejich elektroniky inteligentní algoritmy: identifikuje a signalizuje se zablokování plováčku způsobené nečistotami nebo tlakovými rázy, kompresní vibrace nebo přerušení proudění. Pomocí vhodných nápravných opatření je pak možno zlepšit přesnost měření a prodloužit životnost plováčkového průtokoměru.

Diagnostika aplikace se Spojitým sledováním plováčku (CFM)

Funkce CFM doplňuje stávající elektronickou diagnostiku přístroje o aplikační diagnostiku plováčku. Nové funkce jsou standardní výbavou všech nových elektronik a díky inteligentní modularitě je lze doplnit do stávajících přístrojů při výměně elektroniky převodníku ESK4A přímo na místě. Diagnostické funkce je možno individuálně povolit a nastavit podle potřeb aplikace pomocí DTM nebo doplňkového modulu displeje LCD/IO.

Zprávy zobrazované na displeji a prostřednictvím komunikace HART® 7 je možno klasifikovat od pouhých informací až po poruchy přístroje s chybovým proudem na výstupu podle NE107.

Pomocí Spojitého sledování plováčku (CFM) se signalizuje:

  • Zablokování plováčku nečistotami nebo tlakovými rázy

  • Kompresní vibrace plováčku při měření plynů

  • Pulzující proudění kapalin způsobené např. pístovými čerpadly

  • Chybějící nebo špatně vložený plováček po provedení údržby

  • Externí rušivá stejnosměrná magnetická pole

Související výrobky
H250 M40
Plováčkový průtokoměr pro kapaliny a plyny
  • Modulární provedení: od mechanického ukazatele po výstupy 4…20 mA/HART®7, FF, Profibus-PA a počítadlo
  • Libovolná montážní poloha: svisle zdola nahoru nebo shora dolů, vodorovně
  • Příruby: DN15…150 / ½……6"; také NPT, G, hygienické připojení atd.
  • -196…+400°C; max. 1000 barg
e-mail
Kontakt