EGM Entrained Gas Management

Funkce EGM™ byla vyvinuta pro Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS pro překonání problémů způsobených vzduchem nebo plynem zachyceným v kapalině. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění, dokonce i během úplného přechodu z čisté kapalné fáze do plynné fáze a zpět. Měření hmotnostního průtoku a hustoty zůstávají stabilní a kontinuální, což bylo prokázáno při dávkování / plnění / opakovaném plnění a vyprazdňování.

EGM Entrained Gas Management

Funkce EGM™ byla vyvinuta pro Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS pro překonání problémů způsobených vzduchem nebo plynem zachyceným v kapalině. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění, dokonce i během úplného přechodu z čisté kapalné fáze do plynné fáze a zpět. Měření hmotnostního průtoku a hustoty zůstávají stabilní a kontinuální, což bylo prokázáno při dávkování / plnění / opakovaném plnění a vyprazdňování.

 • Standard pro všechny průtokoměry OPTIMASS zdarma

 • Spojité měření i během úplného přechodu z čisté kapalné fáze do plynné fáze a zpět (plný-prázdný-plný)

 • Diagnostika procesu: spolehlivá detekce a indikace průtoku 2 fází, tj. kapaliny se zachyceným plynem/vzduchem

Zachycený plyn - žádoucí nebo nežádoucí?

Obsah plynu v kapalině může být v daném procesu nebo produktu vyžadován (např. u provzdušněných výrobků) nebo se objevuje jako nechtěný doprovodný jev pro:

 • Netěsnost čerpadel

 • Kavitace

 • Vypařování

 • Mísení kapalin

 • Aplikace se střídavým plněním a vyprazdňováním

 • Plnění z nádrží s dlouhými úseky potrubí

Jak zachycený vzduch nebo plyn ovlivňuje měření průtoku Coriolisovými průtokoměry

U běžných Coriolisových hmotnostních průtokoměrů dochází při zachycení plynu nebo vzduchu kapalinou k problémům s plynulostí měření nebo zobrazováním vyšších než skutečných hodnot. Zachycený vzduch nebo plyn ovlivňuje průběh měření.

Při měření kapaliny neobsahující plyn kmitá měřicí trubice Coriolisova hmotnostního průtokoměru požadovaným způsobem (pravidelně). Obsažený plyn tlumí toto pravidelné kmitání a s rostoucím obsahem plynu se kmitání může úplně zastavit.

Proto firma KROHNE vyvinula pro průtokoměry řady OPTIMASS výkonné řídicí algoritmy a implementovala je do jednotného řízení buzení.

Plynulý provoz i při složitých režimech proudění

Problémy při měření kapalin s obsahem plynu rostou se zvyšováním jeho podílu v kapalině. Výsledný režim proudění je ovlivněn i řadou dalších provozních parametrů, například teplotou, vyšší viskozitou, tlakem a relativní rychlostí mezi plynem a kapalinou.

Technologie EGM umožňuje průtokoměru udržet kmitání trubice i u složitých režimů proudění. Dokonce i během úplného přechodu z čisté kapalné fáze do plynné fáze a zpět, tj. obsahu plynu od 0 do 100%, přístroj zůstane stále v provozu.

Výhody

Technologie EGM přestavuje pro váš proces řadu výhod:

 • Výrazné zlepšení při spouštění a ukončování procesů, řešení potíží s měřením: nedochází ke zbytečným odstávkám kvůli bublinám plynu v měřené kapalině

 • Plynulé provozní měření při řízeném dávkování bez prostojů

 • Spolehlivé zjištění a signalizace přítomnosti 2 fází a zachyceného plynu/vzduchu v procesu

 • Zvýšení spolehlivosti pro důležité bezpečnostní funkce (SIS)

 • Separátory plynu mohou být mnohem menší nebo nejsou vůbec potřebné

Shlédněte video o funkci EGM:

Aplikace

Typické aplikace průtokoměrů OPTIMASS s funkcí EGM jsou následující:

Chemie:
 • Výroba polyuretanové pěny

Ropa a zemní plyn:
 • Produkce ropy

 • Plnění/vyprazňování zkapalněného zemního plynu

Potravinářství:
 • Výroba špenátového protlaku

 • Výroba zmrzliny

 • Výroba jogurtu

 • Výroba majonézy

 • Výroba piva

Hmotnost nebo hustota - obojí je možné i u kapalin s obsahem plynu

Měření hustoty médií obsahujících jednu fázi je snadné, pokud však kapalina obsahuje zachycený plyn, stává se pro běžné průtokoměry obtížným. V řadě aplikací při měření kapalin s obsahem plynu vykazují průtokoměry OPTIMASS s funkcí EGM vynikající výkon a opakovatelnost při regulaci procesů, dávkování, plnění, vyprazdňování a přepravě médií.

Související výrobky

OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

OPTIMASS 2400

Velkokapacitní Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro velké průtoky

 • Pro plyny a kapaliny do 4600 t/h; průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • CT: OIML R117, MI-005, MI-002; v souladu s požadavky API a AGA
 • Příruby: DN100…400 / 4…16", max. PN160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

OPTIMASS 7400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,1%), pro velmi nebo nelineárně viskózní kapaliny a agresivní média; průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • Fakturační měření: OIML R117, MI-005; API; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…100 / ½…4", max. PN100 / ASME Cl 600; jiné na požádání
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

OPTIMASS 1400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro všeobecné aplikace a řízení procesů

 • Pro měření objemového a hmotnostního průtoku a hustoty plynů a kapalin; průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • Certifikován pro hygienické aplikace
 • Příruby: DN15…100 / ½…4", max. PN100 / ASME Cl 600; různé hygienické adaptéry
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, FF, Profibus-PA/DP, Modbus, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

OPTIMASS 3400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro malé průtoky a dávkování

 • Velká přesnost (±0,1%) pro plyny a kapaliny, rozsah od 0,3 kg/h; průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
 • Standardní jmenovitý tlak až 300 bar
 • Příruby: DN15 / ½" také závitové a svěrné připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®
e-mail
Kontakt