Integrovaný přepočítávač průtoku

Řada průtokoměrů firmy KROHNE je vybavena integrovaným přepočítávačem průtoku, který umožňuje kompenzaci vlivu tlaku a teploty při měření průtoku nebo přepočet na normální podmínky. Tím se ušetří náklady a práce při instalaci externího přepočítávače a uživatel získá i další výhody.

Integrovaný přepočítávač průtoku

Řada průtokoměrů firmy KROHNE je vybavena integrovaným přepočítávačem průtoku, který umožňuje kompenzaci vlivu tlaku a teploty při měření průtoku nebo přepočet na normální podmínky. Tím se ušetří náklady a práce při instalaci externího přepočítávače a uživatel získá i další výhody.

Proč bych měl(a) mít měření objemu s kompenzací na tlak a teplotu?

Jelikož změny tlaku a teploty fyzikálně ovlivňují objem tekutin, mají vliv i na měření objemového průtoku.

K tomu je samozřejmě zapotřebí měřit jak hodnoty tlaku, tak teploty, při kterých se měření průtoku provádí, a zavést tyto hodnoty do přepočítávače průtoku, který provádí přepočet na standardní/normální podmínky a standardní/normální objem.

Výhody integrovaného přepočítávače průtoku

Přepočítávač průtoku, používaný pro tyto výpočty, může být buď externí zařízení nebo může být integrovaný (zabudovaný) v elektronice průtokoměru. Ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 7300/8300 mohou být například vybaveny dvěma proudovými vstupy pro připojení externích snímačů tlaku a teploty.

Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 je standardně vybaven integrovaným snímačem teploty. Proto jsou informace o teplotě měřeného média kdykoliv k dispozici. Prostřednictvím doplňkového vstupu 4...20 mA je možno připojit externí snímače tlaku nebo teploty, které umožní kompenzaci tlaku nebo měření přepočteného množství tepla. Pro usnadnění instalace je k dispozici i varianta, která má integrované oba snímače. Díky tomu se ušetří cca 45% nákladů na instalaci a vysoká úroveň integrace rovněž přispívá k lepší celkové přesnosti celého systému:

při klasické instalaci vírového průtokoměru a samostatného snímače tlaku, snímače teploty a přepočítávače, je nutno při určování celkové přesnosti systému vzít v úvahu chyby všech přístrojů v měřicí smyčce.

Díky tomu může být celková chyba měření v rozmezí ±3...5 %. Použití průtokoměru OPTISWIRL 4200 s integrovanou kompenzací tlaku a teploty nejen umožňuje snížení nákladů na montáž, ale i zvýšení přesnosti měření daného měřicího místa na ±1,5 % z měřené hodnoty.

Související výrobky

OPTISONIC 7300

Ultrazvukový průtokoměr pro měření zemního plynu, technických plynů a plynů v distribučních sítích

 • 2kanálový průtokoměr pro měření objemu plynů, nezávislý na vlastnostech média
 • Bez pravidelné údržby a tlakových ztrát, velký dynamický rozsah
 • Příruby: DN50…1000 / 2…40", max. PN450 / ASME Cl 2500; také navařovací připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF

OPTISONIC 7300 Biogas

Ultrazvukový průtokoměr pro měření bioplynu, skládkového a kalového plynu

 • 1kanálový nebo 2kanálový průtokoměr pro měření nízkotlakého bioplynu (suchého nebo vlhkého) s vysokým obsahem CO2
 • Integrované měření obsahu metanu a korekce objemu na normální podmínky
 • Přivařené příruby: DN50…200 / 2…8", max. PN10 / ASME Cl 150
 • Velké měřicí rozpětí (100:1)

OPTISONIC 8300

Ultrazvukový průtokoměr pro měření přehřáté páry a plynů za vysokých teplot

 • 2kanálový průtokoměr s doplňkovým výpočtem hmotnostního průtoku a entalpie
 • Pro fakturační měření páry, parní kotle a další měření v energetice (do +620°C)
 • DN100…1000 / 4…40"; max. PN250 / ASME Cl 2500
 • Velké měřicí rozpětí (60:1)

OPTISWIRL 4200

Vírový průtokoměr pro distribuci energií, systémy managementu hospodaření s energií

 • Pro kapaliny, (vlhké) plyny, sytou a přehřátou páru (do +240°C)
 • Integrované měření tlaku a teploty: přímý výstup hmotnostního nebo přepočteného průtoku, energie, celkového/čistého množství tepla
 • Přírubový: DN15…300 / ½…12"; mezipřírubový: max. DN100 / 4"
 • 2vodičový, 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA
e-mail
Kontakt