Integrovaný převodník

Analyzátory SMARTPAT, uvedené na trh v roce 2013, představují revoluci v oblasti analýzy: firma KROHNE miniaturizovala převodník tak, aby ho bylo možno vložit do hlavice senzoru. Díky unikátní technologii obvodů a speciálnímu zapouzdření nabízí řada SMARTPAT novou úroveň provozní spolehlivosti.

Integrovaný převodník

Analyzátory SMARTPAT, uvedené na trh v roce 2013, představují revoluci v oblasti analýzy: firma KROHNE miniaturizovala převodník tak, aby ho bylo možno vložit do hlavice senzoru. Díky unikátní technologii obvodů a speciálnímu zapouzdření nabízí řada SMARTPAT novou úroveň provozní spolehlivosti.

  • Senzor s integrovanými obvody převodníku

  • 2-vodičový, 4-20 mA/HART, EX zóna 0

  • Samostatný převodník není potřebný, velká úspora nákladů

  • Možno ovládat ručním komunikátorem HART

  • Kalibrace a regenerace offline ve stabilním prostředí prodlužuje životnost

Senzory SMARTPAT se napájejí z 2vodičové smyčky. Mohou být používány jak v režimu point-to-point, tak v režimu multi-drop. Až 32 senzorů je možno zapojit do smyčky s délkou více než 1000 m.

Každý senzor SMARTPAT je speciálně konstruován pro danou oblast použití: např. prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 0) nebo hygienické aplikace. Díky normalizovanému provedení konektoru jsou senzory SMARTPAT kompatibilní s většinou existujících montážních adaptérů.

Přímé připojení k procesnímu řídicímu systému

Firma KROHNE je jediný dodavatel, který nabízí skutečně otevřený komunikační standard - a přímé propojení mezi senzorem a procesním řídicím systémem prostřednictvím sběrnice. Senzory SMARTPAT ukládají veškerá data a obousměrně je v digitální formě prostřednictvím proudového výstupu 4...20 mA s protokolem HART®  přenášejí do procesních řídicích systémů, ručních komunikátorů, PC a jiných periferních zařízení a nadřízených systémů. Nastavení parametrů senzoru je možné pomocí libovolného komerčně dostupného ručního komunikátoru HART® a volně přístupného souboru HART® DD nebo prostřednictvím SW PACTwareTM FDT/DTM ve všech běžných systémech řízení a správy majetku.

Kalibrace offline

Integrovaný převodník umožňuje kalibraci offline: senzory řady SMARTPAT lze přímo připojit k PC přes modem OPTIBRIDGE (kabelem s rozhraním USB) pro kalibraci offline (např. v laboratoři) a nastavení parametrů pomocí PACTware™ FDT/DTM. Před kalibrací offline mohou být senzory očištěny a regenerovány. V závislosti na typu aplikace a provozních podmínkách se tak jejich životnost může až čtyřnásobně prodloužit.

Kalibrace, čištění a regenerace senzoru v laboratoři má oproti provádění těchto úkonů za proměnlivých podmínek v místě aplikace nespornou výhodu. Při kalibraci v čisté laboratoři za definovaných podmínek lze rovněž docílit přesnějších výsledků. Takto je pak možno dosáhnout větší přesnosti měření a lepší kvality produktu.

Kromě toho je možno senzory SMARTPAT kalibrovat a nastavovat i online v místě aplikace pomocí ručního komunikátoru HART® a volně přístupného softwaru HART® DD.

Úspora nákladů, času a námahy

Přemístění obvodů z externího převodníku do hlavice senzoru představuje ve srovnání s konkurenčními konvenčními analyzátory významné snížení nákladů a nároků na údržbu celého měřicího místa. Kromě toho ušetří kalibrace offline značné množství času a námahy. Spolu s tím vzroste produktivita a efektivnost příslušné aplikace

e-mail
Kontakt