Model E-RTTM pro detekci netěsností

E-RTTM je matematický model pro trvalé interní sledování produktovodů. Je integrován v našem zařízení PipePatrol a porovnává aktuální hodnoty naměřené v produktovodu se simulovanými hodnotami "virtuálního produktovodu" v reálném čase. Pokud model zjistí nesrovnalosti, dokáže pomocí analýzy příznaků netěsností s vynikající přesností určit, zda jde o skutečnou netěsnost nebo o bezpečný stav.

Model E-RTTM pro detekci netěsností

E-RTTM je matematický model pro trvalé interní sledování produktovodů. Je integrován v našem zařízení PipePatrol a porovnává aktuální hodnoty naměřené v produktovodu se simulovanými hodnotami "virtuálního produktovodu" v reálném čase. Pokud model zjistí nesrovnalosti, dokáže pomocí analýzy příznaků netěsností s vynikající přesností určit, zda jde o skutečnou netěsnost nebo o bezpečný stav.

Detekce netěsností v produktovodech

Přeprava tekutin v produktovodech roste po celém světě, a to z dobrého důvodu: produktovody patří k nejbezpečnějším a nejekonomičtějším zařízením pro přepravu na velké vzdálenosti. Úniky a netěsnosti zde představují potenciální bezpečnostní riziko: mohou se objevit z různých příčin, od zemětřesení, koroze a únavy materiálu až po otvory vytvořené zloději produktu. K omezení těchto rizik se často využívají speciální systémy pro detekci netěsností

Volba vhodného systému

Zvolit vhodný systém pro detekci netěsností není snadné: systém musí vyhovovat potřebám konkrétní aplikace a splňovat všechna nařízení, např. API 1130, API 1175, TRFL nebo CSA Z662, Přílohu E.

Od modelu RTTM k E-RTTM

Model RTTM ("Real-Time Transient Model") je momentálně nejpoužívanější technologií pro interní systémy detekce netěsností. RTTM je matematický model, který porovnává v reálném čase hodnoty naměřené během skutečného provozu produktovodu s hodnotami pro "virtuální produktovod" nebo s výsledky počítačové simulace produktovodu.

Firma KROHNE používá rozšířenou technologii E-RTTM pro spojité interní sledování produktovodů: E-RTTM znamená rozšířený model RTTM, který kombinuje princip RTTM s analýzou charakteristických příznaků netěsností na základě modelových vzorců.

Systém E-RTTM pro detekci netěsností vytváří virtuální obraz produktovodu na základě reálných dat. Rozhodující jsou hodnoty naměřené snímači průtoku, teploty a tlaku, které jsou umístěny na vstupu, výstupu a podél produktovodu, např. u čerpacích stanic a armaturových komor. V každém bodě podél virtuálního produktovodu se na základě naměřených hodnot tlaku a teploty vypočítávají průtok, tlak, teplota a hustota.

Model pak porovnává vypočtené hodnoty průtoku se skutečnými hodnotami naměřenými průtokoměry. Pokud model zjistí nesrovnalosti v hodnotách průtoku, modul analýzy příznaků netěsností pak určí, zda jde o chybu přístroje, postupně vznikající nebo náhlou netěsnost.

Proměnlivé nebo přechodové provozní podmínky v produktovodu

Model E-RTTM zajišťuje vysokou citlivost a rychlost detekce netěsností díky porovnání stávajících výsledků měření s modelovými vzorci netěsností, uloženými v databázi, v reálném čase. Porovnání měřených hodnot s modely netěsností je také důležité pro dosažení spolehlivosti, protože poskytuje velkou míru ochrany před falešnými výstrahami.

Systémy pro detekci netěsností na základě E-RTTM jsou schopny zvládnout i proměnlivé nebo přechodové provozní podmínky, které některými sofistikovanými systémy pro detekci netěsností není možno rozpoznávat. Systém pro detekci netěsností na základě modelu E-RTTM pracuje s dynamickými hodnotami, takže se může automaticky a velmi rychle přizpůsobit změnám provozních podmínek, například při chybě snímače, výpadku komunikace, uzavření ventilu nebo při změně měřeného média v produktovodu.

Model E-RTTM je základem systému pro detekci netěsností firmy KROHNE. Je vhodný pro sledování produktovodů s kapalnými nebo plynnými médii (včetně zkapalněného plynu a nadkritických produktů) a splňuje všechny požadavky API RP 1130, API 1175, TRFL a CSA Z662, Přílohy E.

e-mail
Kontakt