Monitorování izolačního odporu SmartSense

Snímače teploty se senzory Pt100 nebo termočlánky mohou měřit nepřesně kvůli pronikání vlhkosti do měřicí vložky, např. v důsledku opotřebení, koroze nebo prasklin. Převodníky teploty OPTITEMP s funkcí SmartSense kontrolují teplotní senzor a upozorňují na chyby izolačního odporu.

Monitorování izolačního odporu SmartSense

Snímače teploty se senzory Pt100 nebo termočlánky mohou měřit nepřesně kvůli pronikání vlhkosti do měřicí vložky, např. v důsledku opotřebení, koroze nebo prasklin. Převodníky teploty OPTITEMP s funkcí SmartSense kontrolují teplotní senzor a upozorňují na chyby izolačního odporu.

Chyby měření způsobené nízkým izolačním odporem

Samotná konstrukce odporových senzorů Pt100 a termočlánků může způsobit nepřesnosti měření. To platí bez ohledu na jejich původ a značku. Jedním z často opomíjených zdrojů chyb je izolační odpor senzoru, který, pokud je příliš nízký, může značně zkreslit výsledky měření. Izolace může být narušena teplem, znečištěním, vibracemi, radiací a dalšími fyzikálními a chemickými vlivy.

Kompletní kontrola měřicího místa od měřicího senzoru po převodník

Většina převodníků teploty firmy KROHNE obsahuje mikroprocesor a nabízí řadu různých typů měření a nadstandardních kontrolních funkcí. Jednou z těchto funkcí převodníku, která se nazývá SmartSense, je monitorování izolačního odporu teplotního senzoru a vodičů snímače. Funkce SmartSense umožňuje zjištění nízkého izolačního odporu u odporových snímačů (obsahujících Pt100 s 3vodičovým připojením) nebo termočlánků. Funkce SmartSense umožňuje nejen sledování měřicího senzoru, ale také stavu vodičů mezi senzorem a převodníkem. Tím je uživateli umožněna maximální kontrola měřicího okruhu od měřeného bodu až po převodník.

Detekce vlhkosti v teploměrové jímce, která má prasklinu: monitorování izolačního odporu SmartSense včas indikuje chybu a upozorní tak na nutnost kontroly/údržby

Jak získat s funkcí SmartSense včas informaci o nízkém izolačním odporu

Aby bylo možno provádět monitorování, musí být senzor vybaven jedním vodičem navíc. Tento vodič má samostatnou svorku a prochází celým snímačem až k měřicímu členu. Pokud je zjištěný izolační odpor příliš nízký, výstupní signál převodníku se nastaví na předem naprogramovanou hodnotu.

Pro senzor Pt100 je mezní hodnota pro detekci "nízkého izolačního odporu" nastavitelná mezi 50 kΩ a 500 kΩ. Chyba způsobená hodnotou izolačního odporu RISO se sčítá s ostatními chybami měření. Při teplotě 400°C /752°F je přídavná chyba 0,4°C /0,7°F pro izolační odpor 500 kΩ a 3,1°C /5,6°F pro izolační odpor 50 kΩ

Pro termočlánky je možno nastavit limit pro detekci nízkého izolačního odporu mezi 20 kΩ a 200 kΩ. Přídavná chyba závisí na poměru mezi odporem vedení a izolačním odporem. Chyba rovněž závisí na rozdílu teplot mezi měřicím bodem a místem se špatnou izolací. Za následujících podmínek: měřená teplota 1000°C /1832°F, teplota prostředí 25°C /77°F a odpor vodičů 50 Ω, bude chyba činit 1%, pokud má izolační odpor v místě s teplotou prostředí hodnotu 5 kΩ. To znamená 10°C pro typ K.

e-mail
Kontakt