Odolnost keramiky

Díky zavedení keramiky na bázi oxidů pro magneticko-indukční průtokoměry a přístroje pro měření tlaku nyní firma KROHNE využívá vynikající materiál, který trvale odolává agresivním a abrazivním médiím. Keramika je také odolná vůči prudkým změnám teploty a naprosto bezpečná z hlediska uvolňování plynů nebo prosakování – to vše dohromady tvoří unikátní kombinaci pro náročné aplikace ve všech průmyslových odvětvích.

Odolnost keramiky

Díky zavedení keramiky na bázi oxidů pro magneticko-indukční průtokoměry a přístroje pro měření tlaku nyní firma KROHNE využívá vynikající materiál, který trvale odolává agresivním a abrazivním médiím. Keramika je také odolná vůči prudkým změnám teploty a naprosto bezpečná z hlediska uvolňování plynů nebo prosakování – to vše dohromady tvoří unikátní kombinaci pro náročné aplikace ve všech průmyslových odvětvích.

Charakteristika:

 • Velká odolnost vůči opotřebení

 • Vhodná pro kaly a suspenze s velmi vysokým obsahem pevných částic

 • Rychlost úniku hélia je pro keramiku včetně elektrod nižší než 10-7 (hPa * l)/s, což znamená "nepropustný materiál"

 • Odolnost vůči podtlaku až do 0 hPa

 • Velká mechanická pevnost a tvarová stabilita

 • 0% pórovitost (důležitá vlastnost pro jedovaté látky a média uvolňující plyny)

 • Vynikající jakost povrchu s velmi malou drsností (Ra < 0,8 µm)

 • Více než 30 let zkušeností s průmyslovou keramikou

 • Úspěšné přizpůsobení pro různé použití

Přehled přístrojů firmy KROHNE s keramikou na bázi oxidů

Průtokoměry

Montáž

Světlost/DN

Keramika

Elektroda /

Integrace elektrod

OPTIFLUX 5000

Příruby

15 ... 300

FZM

CERMET, zatavené

Mezi příruby

2.5 ... 15

FZM

CERMET, zatavené

Mezi příruby

25 ... 100

FZT

Platinová jehlová elektroda s plátovanou hlavou, jehla je zatavená

BATCHFLUX 3100

Mezi příruby

2.5 ... 40

FZM

Platinová jehlová elektroda s plátovanou hlavou, jehla je zatavená

BATCHFLUX 5500

Mezi příruby

15

FZM

CERMET, zatavené

OPTIFLUX 7000

Příruby

2.5 ... 40

FTM

Kapacitní, na keramické trubici

Mezi příruby

25

FZM

Kapacitní, na keramické trubici

40 ... 100

FZT

Kapacitní, na keramické trubici

Použitá keramika:

FZT: FRIALIT® FZT: Al2O3 stabilizovaný ZrO2, pevnost v ohybu = 460 MPa*, modul pružnosti v tahu = 360 GPa

FZM: FRIALIT® FZM: MgO částečně stabilizovaný ZrO2, pevnost v ohybu = 500 MPa*, modul pružnosti v tahu = 200 GPa

*1 MPa = 1 N/mm2

Přístroje pro měření tlaku

Snímač tlaku OPTIBAR PC 5060

Ponorný snímač OPTIBAR LC 1010

Měřicí rozsahy

0.025…100 bar

0...1 to 0...100 mH2O

Referenční přesnost

<0.05 to 0.2% of URV

<±0.35% FSO

Provozní teplota

–40...+150°C

-40...+80°C

Provozní připojení / materiál

Závitové od 1/4¨, příruby podle ASME, EN, DIN, JIS od DN15 z kor.o. 316L, C276, Duplex, PVDF

Závit R1¨,

Příruba DN50,

kabel: TPE

Schválení

Ex ia, Ex d, SIL2/3

ATEX/IECEx Ex ia 1G,

pitná voda -

schválení (KTW, ACS)

Použitá keramika:

Synt. safír: 99,96 % Al2O3, pevnost v ohybu = 630 MPa, modul pružnosti v tahu = 406 GPa

Speciální vlastnosti průtokoměrů s keramickou výstelkou

 • Keramika na bázi oxidů má velkou odolnost vůči kyselinám a louhům. (Tuto keramiku nepoškodí kyselina dusičná, lučavka královská ani horká koncentrovaná kyselina chlorovodíková)

 • Shoda s požadavky Směrnice pro tlaková zařízení

 • Odolnost vůči abrazivním médiím: dlouhá životnost, zejména ve srovnání s plastovými výstelkami

 • Úplná odolnost vůči vakuu

 • Rozměrová stálost: velká odolnost vůči prudkým změnám teploty až 120 K a namáhání tlakem

 • Velmi vysoký destrukční tlak/přetížitelnost

 • Žádné usazování/nalepování na povrchu, odolnost vůči difuzi a prosakování

 • Zatavené cermetové elektrody

 • Přední metrologická střediska používají jako etalon/referenční měřidlo průtokoměry firmy KROHNE s keramickou výstelkou

Speciální vlastnosti snímačů tlaku s keramickou membránou

 • Vhodné pro měření tlaku až do 100 bar a 150 °C

 • Odolnost vůči přetížení až do 200násobku jmenovitého měřicího rozsahu

 • 100% odolnost vůči vodíku

 • 100% detekce porušení membrány

 • Případné porušení membrány je detekováno elektronikou snímače

 • Desetkrát tvrdší než korozivzdorná ocel

 • Absolutní vakuotěsnost

Související výrobky

BATCHFLUX 5500

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné aplikace při objemovém plnění pro široký sortiment velikostí obalů

 • Vysoká přesnost procesu dávkování a plnění teplých nebo studených vodivých kapalin, např. mléka, ovocných nápojů s pevným podílem, čisticích prostředků apod.
 • S keramickou měřicí trubicí a zatavenými elektrodami pro aplikace do 16 bar
 • Měřicí trubice v souladu s požadavky EC1935/2004, FDA, GB 4806; certifikace 3A do DN25
 • Integrovaný frekvenční výstup

BATCHFLUX 3100

Magneticko-indukční průtokoměr pro objemové plnění obalů běžné velikosti

 • Nejkompaktnější plnicí indukční průtokoměr na trhu pro plnění vodivých kapalin, např. vody, sycených nealkoholických nápojů apod.
 • Úsporná a lehká konstrukce přístroje s keramickou měřicí trubicí pro aplikace do 8 bar / 116 psi
 • Keramická trubice DN15 / ½″ je v souladu s EC1935/2004, FDA, GB 4806
 • Integrovaný frekvenční výstup

OPTIFLUX 5000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníky signálu IFC 100 a IFC 300.

 • Volný průřez měřicí trubice bez omezení a překážek
 • Rozměry připojení: DN2,5…300 / ⅒…120"
 • Materiál měřicí trubice: keramika

OPTIBAR LC 1010

Ponorný snímač výšky hladiny pro měření vody a odpadních vod

 • Pro spojité hydrostatické měření výšky hladiny v jímkách a studních
 • S keramickou měřicí celou odolnou vůči korozi
 • Výška hladiny (voda): 1…100 m; Tlak: 0,1…10 bar
 • 2vodičový, výstup 1 x 4…20 mA, HART®

OPTIBAR 5060 eDP

Snímač elektronické tlakové diference pro aplikace při měření výšky hladiny, diferenčního tlaku a hustoty

 • Integrované elektronické měření tlakové diference
 • Alternativa k instalacím s membránovými oddělovači s dlouhými kapilárami
 • Doplňkové procesní informace s integrovaným měřením statického tlaku
 • 2vodičový, výstup 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
e-mail
Kontakt