SIL 2

Funkční bezpečnost je důležitou součástí bezpečnosti zařízení v průmyslových procesech. Většina provozovatelů výrobních závodů se při zajišťování bezpečnosti zařízení řídí normou IEC 61508/61511. Tato pravidla a normy poskytují normativní zásady pro zajištění bezpečného provozu technologických zařízení. Společnost KROHNE podporuje své zákazníky nabídkou měřicích řešení a poradenstvím v oblasti bezpečnosti zařízení. Níže je uveden stručný popis klíčových základních principů pro bezpečnostní smyčky.

SIL 2

Funkční bezpečnost je důležitou součástí bezpečnosti zařízení v průmyslových procesech. Většina provozovatelů výrobních závodů se při zajišťování bezpečnosti zařízení řídí normou IEC 61508/61511. Tato pravidla a normy poskytují normativní zásady pro zajištění bezpečného provozu technologických zařízení. Společnost KROHNE podporuje své zákazníky nabídkou měřicích řešení a poradenstvím v oblasti bezpečnosti zařízení. Níže je uveden stručný popis klíčových základních principů pro bezpečnostní smyčky.

Definice Úrovní integrity bezpečnosti

Zkratka SIL znamená Safety Integrity Level (úroveň integrity bezpečnosti) a označuje úroveň bezpečnosti zařízení. Pro minimalizaci rizik souvisejících se zařízením jsou v normách stanoveny čtyři úrovně integrity bezpečnosti. Například bezpečnostní funkce navržená podle SIL 1 snižuje riziko zařízení 10-100krát, funkce navržená podle SIL 2 snižuje riziko zařízení 100-1000krát atd. 

Bezpečnostní funkci (SIS - Integrovaná bezpečnostní funkce) podle IEC 61508 v zásadě tvoří tři složky: 

 • snímací technika, která má identifikovat kritický stav v součásti zařízení
  (např. snímače tlaku nebo teploty, které rozpoznají přetlak nebo kritickou teplotu). 

 • bezpečnostní systém, který využívá snímací techniku k identifikaci a vyhodnocení kritického stavu zařízení a v případě potřeby spouští bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti zařízení. 

 • akční členy, které umožňují dosáhnout bezpečného stavu zařízení
  (např. hradla k odstavení součástí zařízení nebo uzavírací ventily k zastavení proudění materiálu). 

Kritéria pro návrh bezpečnostních funkcí

Úroveň integrity bezpečnosti je definována provozovatelem závodu v rámci posouzení rizik (HAZOP). Pro správné nastavení bezpečnostní funkce (např. podle SIL 2) musejí být splněna dvě kritéria: 

 • musí být dosaženo maximální pravděpodobnosti poruchy (PFD) celé bezpečnostní smyčky. Za tímto účelem se hodnoty PFD snímací techniky, bezpečnostního systému a koncových prvků vypočítají samostatně a pak sečtou dohromady. 

Například: celková pravděpodobnost poruchy bezpečnostního prvku se SIL 2 nesmí překročit 0,01 za rok, tj. matematicky musí bezpečnostní funkce selhat méně než jednou za 100 let. 

 • Druhé kritérium je známé jako konstrukční omezení, které se vypočítá z hardwarové odolnosti proti poruše (HFT) a podílu bezpečných poruch (SFF) prvků (přístrojů). Tuto konstrukční způsobilost vždy uvádějí výrobci zařízení a systémů v bezpečnostní příručce. 

Jaký význam mají loga SIL

SIL 2 znamená, že konstrukční omezení umožňuje použití příslušného přístroje v jednom kanálu (1oo1) v bezpečnostním zařízení do úrovně SIL 2. Zařízení typu A (zařízení bez softwaru, např. plováčkové průtokoměry nebo relé) lze také použít redundantně (1oo2) v bezpečnostních smyčkách na úrovni SIL 3. 

To však neplatí pro inteligentní provozní přístroje (typu B) se softwarem nebo firmwarem. Tyto přístroje lze také použít v redundantní konfiguraci nanejvýš v bezpečnostním zařízení úrovně SIL 2, protože jejich software je certifikován pouze pro úroveň SIL 2. 

Související výrobky

IFC 400

Magneticko-indukční převodník průtoku pro kombinaci s magneticko-indukčním snímačem průtoku OPTIFLUX 4000

 • Certifikace SIL2/3 pro použití v bezpečnostních integrovaných systémech (SIS)
 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu, na zeď nebo do rámu
 • S rozsáhlou diagnostikou pro náročné požadavky (NE 107)
 • 4vodičový, výstupy - pulzní, stavový, frekvenční, 3 x 4...20 mA, HART®7
e-mail
Kontakt