TBM Tank Bottom Management

TBM (Tank Bottom Management) zajišťuje u radarových hladinoměrů OPTIWAVE spolehlivé měření i v prázdných nádržích. Na základě dlouholetých zkušeností a know-how s radarovým měřením výšky hladiny vyvinula společnost KROHNE speciální algoritmy pro filtrování a kompenzaci nepravidelných odrazů radarových vln, ke kterým dochází na dně nádrže. K tomu dochází pouze tehdy, když je nádrž prázdná. TBM umožňuje rychlé a snadné uvedení nádrží do provozu bez ohledu na jejich velikost, materiál nebo geometrii.

TBM Tank Bottom Management

TBM (Tank Bottom Management) zajišťuje u radarových hladinoměrů OPTIWAVE spolehlivé měření i v prázdných nádržích. Na základě dlouholetých zkušeností a know-how s radarovým měřením výšky hladiny vyvinula společnost KROHNE speciální algoritmy pro filtrování a kompenzaci nepravidelných odrazů radarových vln, ke kterým dochází na dně nádrže. K tomu dochází pouze tehdy, když je nádrž prázdná. TBM umožňuje rychlé a snadné uvedení nádrží do provozu bez ohledu na jejich velikost, materiál nebo geometrii.

U radarových hladinoměrů je spolehlivá detekce a indikace prázdné nádrže poměrně náročným úkolem. Zejména u nádrží s kuželovitým nebo vypouklým dnem se setkáváme s tím, že když je nádrž prázdná, radarové vlnění dopadá na dno pod úhlem a neodráží se ve směru antény.

Zjednodušeně lze chování radarového signálu přirovnat k zrcadlu odrážejícímu obraz. Pokud zrcadlo není kolmé k objektu, pozorovatel jej nevidí. Nádrž je jako vícenásobné zrcadlo, kde radarové vlnění po mnoha odrazech nakonec opět dopadne na snímač. Doba šíření radarové vlny se však prodloužila, což má za následek chybné naměřené hodnoty.

Hladinoměr bude hledat jakýkoli signál tak dlouho, dokud nenajde "platný" odraz. Tím může být svar na stěně nádrže, malý vrcholek lopatky míchadla nebo cokoli jiného, co můžeme v nádrži najít. Výsledkem bude zobrazení nesprávné výšky hladiny, což může vést k rozsáhlému narušení procesu.

V minulosti bylo možné tuto situaci řešit ručně úpravou některých pokročilých parametrů nastavení. Na základě dlouholetých zkušeností a know-how v oblasti radarového měření výšky hladiny vyvinula společnost KROHNE speciální algoritmy a integrovala je do řady přístrojů OPTIWAVE pod názvem Tank Bottom Management (TBM). TBM detekuje falešné odrazy a automaticky upravuje všechny parametry. Umožňuje tak rychlé a snadné uvedení měření do provozu bez ohledu na velikost, materiál nebo geometrii nádrže.

V prázdné nádrži dopadá radarové vlnění na dno pod úhlem a neodráží se ve směru antény. Systém TBM (Tank Bottom Management) tento problém kompenzuje a zajišťuje spolehlivé měření.

e-mail
Kontakt