Bezpečnost produktovodů

"Pomocí neuronových sítí je dnes technicky možné určit netěsnost o průměru pouhé 3 mm v potrubí o délce 30 km s přesností na 250 metrů."

Daniel Vogt,
Vedoucí prodeje systému PipePatrol,
Odborník na bezpečnost potrubí

PipePatrol Suite – Inteligentní sledování a ochrana produktovodů

Kromě funkční bezpečnosti, ochrany proti výbuchu nebo bezpečnosti práce je v průmyslových aplikacích zásadním bezpečnostním aspektem také ochrana životního prostředí. Ochrana před ničením životního prostředí úzce souvisí s integritou a bezpečným provozem produktovodů. Inteligentní kontrolní a ochranné systémy pro přepravní potrubí poskytují komplexní bezpečnostní architekturu pro ropovody, plynovody, vodovody a potrubí pro více produktů. Zaměřují se zejména na pět aspektů: detekci a lokalizaci netěsností, detekci krádeží, detekci poškození potrubí, kontrolu těsnosti a kybernetickou bezpečnost. 

26. září 2023

Řešení pro management produktovodů a detekci netěsností pro zvýšení bezpečnosti

Současné trendy a výzvy, technologický pokrok, možnosti moderní správy potrubí a detekce úniků

Vyberte si webinář!

Detekce a lokalizace netěsností potrubí

Schopnost rychlé reakce v případě netěsností potrubí

více

Detekce poškození potrubí

Spolehlivá detekce prasklin potrubí v oblastech se závažnými následky

více

Detekce krádeží z produktovodů

Rychlá detekce a lokalizace nelegálního odběru

více

Sledování těsnosti potrubí

Účinná detekce malých a postupně vznikajících netěsností

více

Kybernetická bezpečnost pro produktovody

Zabezpečení správy produktovodů před kybernetickými riziky

více

e-mail
Kontakt