Kybernetická bezpečnost

"Nejvyššími prioritami jsou vysoká využitelnost zařízení a bezpečnost procesů. Kybernetická bezpečnost k nim přispívá rozhodujícím způsobem."

Christoph Spiegel
Strategický manažer pro výrobky,
Odborník na kybernetickou bezpečnost

Kybernetická bezpečnost - dobrá příprava na budoucí hrozby

"Průmysl 4.0" je založen na různých technologiích, mezi něž patří i využití dosud nevyužívaných dat ze snímačů na provozní úrovni pro kontrolu a optimalizaci výrobních zařízení. Díky otevřené architektuře NAMUR (NOA) a otevřenému standardu automatizace procesů (O-PAS) již byly pro tento účel vytvořeny dvě referenční architektury. Umožňují snadnější a flexibilnější propojení automatizovaných systémů (provozní technika, OT) s nadřazenými informačními systémy (IT). Takto dosažená integrace IT/OT má však za následek nové požadavky na kybernetickou bezpečnost, protože technologická zařízení a kritická infrastruktura již nejsou od sebe odděleny. Aby byla zaručena dostupnost zařízení a bezpečnost procesů a aby byla vždy zajištěna ochrana a integrita dat, musejí být zařízení speciálně chráněna.

bezplatný webinář na vyžádání

Kybernetická bezpečnost při automatizaci procesů

Klíčová terminologie, IEC 62443, poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti

Vyberte si webinář!

Bezplatná série webinářů

Zúčastněte se živě vysílaných interaktivních webinářů o provozní bezpečnosti v průmyslu

16 témat, praktických příkladů, výměna názorů s našimi odborníky

Vyberte si webinář!

Dostupnost zařízení a bezpečnost procesů

Kybernetická bezpečnost zajišťuje bezpečnost procesů a dostupnost zařízení, což je pro každý zpracovatelský závod to nejdůležitější. Bezpečnost procesů zajišťujeme pomocí našich funkčně bezpečných měřicích přístrojů. Tyto přístroje mají úroveň integrity bezpečnosti (SIL) podle IEC 61508 nebo IEC 61511. Kybernetická bezpečnost navíc zajišťuje, aby tyto bezpečnostní funkce nemohly být ovlivněny. Vysoké dostupnosti našich výrobků dosahujeme díky odolné konstrukci elektroniky a softwaru.

  • Dostupnost zařízení a bezpečnost procesů jsou nejvyššími prioritami při vývoji a implementaci našich výrobků.

Ochrana důvěrných informací

Kybernetická bezpečnost zajišťuje, aby k datům ve formě textu měly přístup pouze osoby nebo systémy s příslušným oprávněním. Ochrana dat je důležitým bezpečnostním cílem, zejména u údajů o procesech, jako je spotřeba produktu nebo údaje o časovém průběhu.

Obzvláště v kombinaci s IIoT (průmyslovým internetem věcí) a softwarovými řešeními založenými na cloudu se vyžaduje, aby měla vyměňovaná provozní data silné šifrování.

  • Čím více různých systémů je vzájemně propojeno, tím důležitější je ochrana důvěrných dat a ochrana proti neoprávněnému přístupu.

Integrita dat

Při přenosu dat mezi provozními přístroji, automatickými a informačními systémy je důležité, aby nebylo možné manipulovat s provozními daty a nastavením přístrojů. To zajišťujeme použitím moderních rozhraní a kryptografických postupů podle současného nejmodernějšího vývoje, zejména pokud jde o bezdrátová rozhraní.

  • Integrita dat zajišťuje ochranu před manipulací a sabotáží a následně zajišťuje dostupnost zařízení a provozní spolehlivost.

Poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti

Společnost KROHNE je držitelem certifikátu TÜV podle normy IEC 62443, a tím dokládá, že má zavedeny a uplatňuje potřebné procesy řízení kybernetické bezpečnosti. Firma KROHNE tím zajišťuje další nezbytný předpoklad pro vývoj bezpečných produktů.

  • Kybernetickou bezpečnost lze nakonec zajistit pouze prostřednictvím komplexního pohledu na celý systém. Využijte naše know-how. Ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery vám s radostí poradíme.

2 výrobky

OPTICHECK Mobile

Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu

MFC 400

Převodník průtoku pro kombinaci s Coriolisovými snímači hmotnostního průtoku řady OPTIMASS

e-mail
Kontakt