Série webinářů o provozní bezpečnosti ve zpracovatelském průmyslu

Na našich živě vysílaných a interaktivních webinářích se zabýváme problémy zpracovatelského průmyslu v oblasti bezpečnosti provozu. Naši odborníci nabízejí vhodná bezpečnostní řešení prostřednictvím praktických příkladů a názorných ukázek.

Zúčastněte se našich živých a interaktivních webinářů o bezpečnosti zařízení ve zpracovatelském průmyslu

V této sérii webinářů získáte různé poznatky a znalosti v oblastech funkční bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti práce a provozu.Každé téma bude vysíláno živě ze studia KROHNE našimi odbornými pracovníky. Naše nová interaktivní a flexibilní koncepce webinářů umožňuje přímé předvádění technických detailů a možnost interaktivní výměny názorů s našimi odborníky. ​Těšíme se na vaši účast!

Kybernetická bezpečnost při automatizaci procesů

Provozní technologie (OT) jsou stále více propojeny s nadřazenými a navazujícími systémy informačních technologií (IT). Takto dosažená integrace IT/OT má však za následek nové požadavky na kybernetickou bezpečnost, protože technologická zařízení a kritická infrastruktura již nejsou od sebe odděleny...

Webinář 25.10.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Plováčkové průtokoměry: jednoduché, spolehlivé a bezpečné

Seminář ukazuje, jak doplňková elektronika, kterou lze použít v mechanických plováčkových průtokoměrech, zvyšuje bezpečnost procesu a pracovního prostředí...

Webinář 31.10.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Funkční bezpečnost: zásady pro bezpečnostní smyčky podle IEC 61508/61511

Stručný přehled norem a předpisů, parametry pro klasifikaci SIL, analýza rizik pomocí grafů rizik podle VDI/VDE 2180, výpočet kompletních bezpečnostních smyček...

Webinář 18.04.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Funkční bezpečnost: praktické příklady bezpečnostních smyček podle IEC 61508

Podrobně bude vysvětleno pět různých příkladů bezpečnostních smyček z oblasti technologických procesů. Od popisu funkce a analýzy rizik zde bude podrobně vysvětlen celý výpočet a výběr intervalu kontrolní zkoušky...

Webinář 28.04.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Funkční bezpečnost: plánované změny 3. vydání IEC 61508 a jejich dopady

Tato prezentace poskytuje stručný přehled plánovaných změn s důrazem na části, které jsou pro uživatele nejdůležitější, a jejich možný dopad na současný a budoucí vývoj...

Webinář 04.05.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Funkční bezpečnost: optimalizace bezpečnostních smyček s využitím funkce částečné automatické kontrolní zkoušky

Tento seminář popisuje možnosti optimalizace bezpečnostních funkcí pomocí diagnostiky online, částečných kontrolních zkoušek a propojení bezpečnostních a řídicích smyček...

Webinář 09.05.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Funkční bezpečnost: využití inteligentních měřicích ventilů v bezpečnostních aplikacích

Inteligentní měřicí ventil je v podstatě pneumatický pohon s vestavěnými snímači průtoku, tlaku a teploty a počítačem pro komplexní regulační úlohy. V aplikacích souvisejících s bezpečností představují inteligentní měřicí ventily takzvanou řídicí jednotku, která může nebo musí být sledována ochrannými funkcemi PCT podle IEC 61508/61511...

Webinář 16.05.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Bezpečnostní řešení firmy KROHNE v oblasti procesní analytiky

Na tomto semináři se dozvíte, jak mohou přístroje firmy KROHNE pro měření pH, ORP a vodivosti zvýšit obecnou bezpečnost ve vašem závodě...

Webinář postponed

Jak zvýšit bezpečnost provozu pomocí Coriolisových hmotnostních průtokoměrů

Na tomto semináři vám ukážeme, jak lze zvýšit bezpečnost vašich zařízení a procesů pomocí průtokoměrů řady OPTIMASS...

Webinář 31.05.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Bezpečnost při měření výšky hladiny

Tato prezentace popisuje význam technologie měření výšky hladiny z hlediska bezpečnosti. Bezpečnost zajišťují nejen schválení jako SIL, ATEX nebo WHG, ale také konstrukční prvky, například osvědčený těsnicí prvek Metaglass pro radarové hladinoměry nebo rychlospojky pro snímače výšky hladiny...

Webinář postponed

Bezpečnější měření průtoku pomocí ultrazvukových průtokoměrů

Ultrazvukové průtokoměry měří průtok nezávisle na vlastnostech kapaliny, mají široké měřicí rozpětí a nepotřebují pravidelnou údržbu. Tyto průtokoměry navíc poskytují rozsáhlé diagnostické informace o stavu průtokoměru i o provozních podmínkách...

Webinář 29.06.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Měření tlaku, výšky hladiny a průtoku pomocí snímačů tlaku v aplikacích souvisejících s bezpečností

Přístroje pro měření tlaku měří jednu ze dvou klíčových fyzikálních veličin, které je pro bezpečný a spolehlivý provoz potřeba neustále sledovat a regulovat...

Webinář 23.08.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Využití vírových průtokoměrů v bezpečnostních aplikacích

Tento seminář popisuje výhody moderních vírových průtokoměrů používaných v bezpečnostních aplikacích. Na praktických příkladech jsou vysvětleny výhody krátkých diagnostických intervalů a použití homogenních redundancí v aplikacích se SIL 3...

Webinář 30.08.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Využití magneticko-indukčních průtokoměrů ke zvýšení bezpečnosti zařízení

Tento seminář poskytuje přehled o tom, jak mohou magneticko-indukční průtokoměry zvýšit bezpečnost provozu. Zaměřuje se na diagnostické funkce a měření doplňkových měřených veličin, které tento měřicí princip poskytuje...

Webinář 07.09.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Bezpečnostní aspekty a řešení při měření teploty

V tomto semináři se zaměříme na snímače teploty z hlediska jejich funkční bezpečnosti a ochrany proti výbuchu. Představíme vám výhody kalibrace na místě, která pomáhá včas odhalit chyby měření a zabránit poškození snímače...

Webinář 15.09.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

Řešení pro management produktovodů a detekci netěsností pro zvýšení bezpečnosti

Provozovatelé produktovodů dnes čelí mnoha problémům vyplývajícím z právních a environmentálních požadavků, mimořádných událostí a dalších vnějších vlivů. Pro zajištění komplexní a efektivní správy produktovodů a minimalizaci ztrát, dopadů na životní prostředí a nebezpečí jsou zapotřebí aplikačně specifická řešení pro sledování a ochranu před netěsnostmi v produktovodech...

Webinář 26.09.2023
Více informací naleznete na stránce webináře:

e-mail
Kontakt