Panel pro analýzu vody

Víceparametrový měřicí komplet pro sledování kvality vody

 • Možnost volby měření různých parametrů: rozpuštěného kyslíku, zákalu, pH/ORP, vodivosti
 • Instalace na kompaktních analytických modulech: všechny měřené hodnoty na jednom místě
 • Kompletně sestavené a zapojené pro snadnou montáž v obtoku

Varianty výrobku

Panel pro analýzu vody

Panel pro analýzu vody

Víceparametrový měřicí komplet pro sledování kvality vody

 • Možnost volby měření různých parametrů: rozpuštěného kyslíku, zákalu, pH/ORP, vodivosti
 • Instalace na kompaktních analytických modulech: všechny měřené hodnoty na jednom místě
 • Kompletně sestavené a zapojené pro snadnou montáž v obtoku

Varianty výrobku

Panel pro analýzu vody

Přehled

Panel pro analýzu vody je víceparametrový měřicí komplet pro aplikace při úpravě vody. Skládá se z jednotlivých modulů, které je možno kombinovat pro měření rozpuštěného kyslíku, zákalu, vodivosti, pH a ORP. V závislosti na požadavcích tak může být měřicí komplet provozován jako kompletní řešení nebo jen s vybranými moduly umožňujícími nastavení různých typů senzorů. To umožňuje velkou flexibilitu na základě potřeb konkrétní aplikace. Předem sestavený a zapojený analytický panel usnadňuje instalaci zařízení a jeho rychlé uvedení do provozu. Díky tomu se značně snižuje náročnost a úsilí potřebné k instalaci ve srovnání s instalací jednotlivých měřicích míst.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Spojité sledování parametrů vody v jednom měřicím místě
 • Výběr analytických parametrů podle potřeb aplikace
 • Možnost nastavení všech typů senzorů pro maximální přizpůsobení
 • Jednoduchá a ekonomická instalace
 • Předem vše sestavené a zapojené, rychlé uvedení do provozu
 • S panelem z PVC nebo korozivzdorné oceli
Související výrobky
OPTISENS PH 8100
Potenciometrický senzor pH pro měření chemikálií, průmyslových odpadních vod a médií s nízkou vodivostí (>2 μS/cm)
 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +130°C; 10 bar
 • Skleněný senzor se 2 otevřenými membránami a snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci
OPTISENS PH 8300
Potenciometrický senzor pH pro měření odpadní, povrchové a surové vody
 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +70°C; 10 bar
 • Skleněný senzor s membránou z PTFE, na přání se snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci
OPTISENS PH 8500
Potenciometrický senzor pH pro měření pitné vody
 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +70°C; 2 bar
 • Skleněný senzor s keramickou membránou, na přání se snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci
OPTISENS ORP 8500
Potenciometrický senzor redox potenciálu (ORP) pro měření vody a odpadních vod
 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • -1500…+1500 mV; max. +70°C; 2 bar
 • Skleněný senzor s platinovou elektrodou a keramickou membránou
OPTISENS IND 1000
Senzor induktivní vodivosti pro aplikace ve vodním hospodářství, ČOV a chemickém průmyslu
 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: vnitřní závit G1½ nebo ponorné provedení
 • 1…2000 mS/cm; max. +100°C
 • Senzor vodivosti bez elektrod se snímačem Pt1000 pro teplotní kompenzaci
OPTISENS ODO 2000
Optický senzor rozpuštěného kyslíku pro vodní hospodářství a čistírny odpadních vod
 • 2vodičové napájení po smyčce, výstup 4…20 mA nebo Modbus, pro přímé připojení k řídicím systémům; kalibrace a nastavení pomocí převodníku analytických veličin MAC 100 nebo komunikace Modbus
 • Pro ponoření nebo zasunutí do potrubí
 • 0…20 mg/l; max +50°C; 6 bar
 • Robustní senzor z PVC, dodávaný s čisticí tryskou (jen ponorné provedení)
OPTISYS TUR 1060
Optický komplet pro měření zákalu zejména v pitné vodě
 • 4vodičový, 4…20 mA, 2 relé pro signalizaci, nebo komunikace Modbus přes RS485; integrovaný záznamník
 • Pro spojité měření v obtoku
 • 0…100/1000 NTU/FNU; max. +50°C; 7 bar
 • Měření rozptýleného infračerveného světla pod úhlem 90° (ISO 7027) nebo bílého světla (US EPA 180.1)
SENSOFIT FLOW 2000 C
Průtočný adaptér pro vodní hospodářství a nakládání s odpadními vodami
 • Pro montáž senzorů pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku a zákalu OPTISENS ODO a TUR 2000 (provedení do potrubí))
 • Připojení senzoru: převlečná matice; provozní připojení: hadicové koncovky
 • Pro měření malých průtoku vzorků
 • Max. +50°C a 6 bar
MAC 100
Převodník analytických veličin pro měření kapalin se senzory řady OPTISENS.
 • Výstup: 3 x 4…20 mA, 3 relé (mechanická)
 • Vstup: max. 2 x ze senzoru, 2 x teplota
 • -15…+55°C (prostředí)
 • Robustní kryt pro montáž na zeď
e-mail
Kontakt