Příslušenství k analyzátorům

Pro senzory určené k měření analytických parametrů kapalin

  • Ukazatele napájené po smyčce
  • Skříňka se svorkami, kabely s rozhraním pro kalibraci offline a další vybavení

Výrobky

Výrobky

Filtr
11 výrobky
Typ příslušenství pro analyzátory

SJB 200

Skříňka se svorkami pro připojení senzorů SMARTPAT k zařízením s komunikací HART®

SD 200

Multiparametrový ukazatel pro analytické i jiné veličiny

Standardní roztok pufru pro pH

Kalibrační roztok pro senzory pH

Roztok pro skladování senzorů pH/redox potenciálu

Roztok KCl pro skladování a regeneraci elektrod pH a redox potenciálu

Standardní roztok pufru pro redox potenciál

Kalibrační roztok pro senzory redox potenciálu

Referenční roztok vodivosti

Kalibrační roztok pro senzory vodivosti

Referenční roztok pro rozpuštěný kyslík

Kalibrační roztok siřičitanu sodného pro senzory rozpuštěného kyslíku

Fotometr pro stanovení obsahu volného chlóru

Přenosná kalibrační sada pro senzory a komplety pro měření dezinfekčních prostředků

Práškové činidlo s volným chlórem

Dávkovač DPD pro testování volného chlóru pro senzory a komplety pro měření dezinfekčních prostředků

Referenční sada pro kalibraci zákalu

Kalibrační roztok pro komplety pro měření zákalu

e-mail
Kontakt