Řídicí a obslužné jednotky pro procesní analyzátory

Pro senzory určené k měření analytických parametrů kapalin

 • Funkce pro řízení a kontrolu zařízení s výstupem 4…20 mA/HART®
 • Pro kalibraci a nastavení senzorů řady SMARTPAT na místě
 • Různé materiály krytu a provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu

Výrobky

2 výrobky

SHD 200

Řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART®

 • Druhý výstup 4…20 mA pro libovolnou proměnnou HART®
 • 2 nastavitelná relé pro stavový výstup, výstražnou signalizaci nebo mezní spínač
 • 5 LED diod pro signalizaci stavu podle NAMUR NE 107
 • Stránky měřených hodnot s uživatelským nastavením pro signály 4…20 mA a HART® vč. grafických trendů a přehledu

SMARTMAC 400

Řídicí a kalibrační jednotka pro digitální senzory SMARTPAT

 • 2vodičová koncepce, ideální pro aplikace s omezeným napájecím napětím
 • Komunikace HART®7 pro souběžný výstup signálu až 4 měřených hodnot; plus 2 nastavitelná relé
 • Druhý proudový výstup, vhodný zejména pro zařízení bez komunikace HART®, např. pro teplotu nebo jiné měřené veličiny
 • Přizpůsobivé sledování: různé nastavitelní stránky měření vč. grafů trendu a souhrnné stránky
e-mail
Kontakt