Řídicí a obslužné jednotky pro procesní analyzátory

Pro senzory určené k měření analytických parametrů kapalin

  • Funkce pro řízení a kontrolu zařízení s výstupem 4…20 mA/HART®
  • Pro kalibraci a nastavení senzorů řady SMARTPAT na místě
  • Různé materiály krytu a provedení do prostorů s nebezpečím výbuchu
Control and operating units for process analytics