Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

Pro procesní aplikace i měření v obchodním styku (CT)

  • Měření hmotnosti, objemového průtoku, hustoty a koncentrace kapalin a plynů
  • Zabezpečený bezdrátový přístup přes Bluetooth®, i pro aplikace související s bezpečností
  • Spojité měření průtoku, včetně kapalin s obsahem plynu až do 100% (EGM™)
A collection of coriolis mass flowmeters from KROHNE