Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

Pro procesní aplikace i měření v obchodním styku (CT)

  • Měření hmotnosti, objemového průtoku, hustoty a koncentrace kapalin a plynů
  • Různé modely: od dvojité zahnuté trubice po jednu přímou trubici
  • Spojité měření průtoku, včetně kapalin s obsahem plynu až do 100% (EGM™)
A collection of coriolis mass flowmeters from KROHNE