Ultrazvukové průtokoměry

Pro procesní aplikace, dodavatele energií, měření tepla a měření v obchodním styku (CT)

 • Komplexní portfolio pro měření kapalin, plynů a páry
 • Provedení pro vysoké i kryogenní teploty, varianty pro vysoké tlaky a velké viskozity
 • Různá provedení: od příložného snímače po vícekanálové průtokoměry vestavěné do potrubí

Filtr

12 výrobky
Průmyslové požadavky
Měřená média
Komunikace

OPTISONIC 3400

Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin v procesních aplikacích

 • Přesný 3kanálový průtokoměr: velký dynamický rozsah, bez nároků na údržbu, bez tlakových ztrát
 • Varianty pro kryogenní (-200°C) a vysokoteplotní (+250°C) kapaliny, pro média s velkou viskozitou (až1000 cSt nebo více)
 • Příruby: DN25…3000 / 1…120", max. PN200 / ASME Cl 1500; také přivařovací připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 3400 District Heating

Ultrazvukový průtokoměr pro sítě dálkového vytápění

 • 3kanálový průtokoměr pro měření množství tepla a horké vody
 • Fakturační měření: OIML R75, MID MI-004 (Třída 1, 2, 3)
 • Příruby: DN25…2000 / 1…80", max. PN40 / ASME Cl 300
 • Max. +180°C

OPTISONIC 4400 HP

Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin za vysokých tlaků

 • 2kanálový ultrazvukový průtokoměr pro měření průtoku kondenzátu, vysokotlaké napájecí a ostřikové vody nebo pro vtlačování vody.
 • Provozní tlak až 490 bar
 • Max. DN1000 / 40", až do ASME Cl 4500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 4400 HT

Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalin za vysokých teplot

 • 2kanálový průtokoměr pro měření průtoku teplonosného oleje, napájecí vody do kotlů, vstupních surovin v rafineriích apod.
 • Do +600°C / +1112°F
 • Příruby: max. DN1000 / 40"
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 6300 P

Příložný ultrazvukový průtokoměr pro dočasné měření průtoku kapalin

 • Přenosný průtokoměr napájený z baterie pro sběr doplňkových údajů o průtoku nebo pro cenově příznivé ověřování průtokoměrů na místě
 • Pro potrubí DN15…4000 / ½…160"; až do +120°C
 • Přenosný převodník signálu s integrovaným záznamníkem dat
 • Uvedení do provozu, monitorování a analýza dat prostřednictvím chytrého mobilního zařízení a mobilní aplikace OPTISONIC 6300 P v kombinaci s kabelem USB nebo bezdrátovým připojením Bluetooth

OPTISONIC 6300

Příložný ultrazvukový průtokoměr pro měření průtoku kapalin

 • Stacionární přístroj pro měření bez přerušení provozu nebo zásahu do potrubí
 • Do +200°C
 • Robustní držák senzorů z korozivzdorné oceli pro potrubí DN15…4000 / ½…160"
 • 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 7300

Ultrazvukový průtokoměr pro měření zemního plynu, technických plynů a plynů v distribučních sítích

 • 2kanálový průtokoměr pro měření objemu plynů, nezávislý na vlastnostech média
 • Bez pravidelné údržby a tlakových ztrát, velký dynamický rozsah
 • Příruby: DN50…1000 / 2…40", max. PN450 / ASME Cl 2500; také navařovací připojení
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF

OPTISONIC 7300 Biogas

Ultrazvukový průtokoměr pro měření bioplynu, skládkového a kalového plynu

 • 1kanálový nebo 2kanálový průtokoměr pro měření nízkotlakého bioplynu (suchého nebo vlhkého) s vysokým obsahem CO2
 • Integrované měření obsahu metanu a korekce objemu na normální podmínky
 • Přivařené příruby: DN50…200 / 2…8", max. PN10 / ASME Cl 150
 • Velké měřicí rozpětí (100:1)

ALTOSONIC V12

Ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů v obchodním styku

 • 12kanálový průtokoměr pro velmi přesné měření průtoku zemního plynu
 • Fakturační měření: OIML R137 (třída 0,5), MI-002, AGA9 atd.
 • Mnoho variant, zdarma rozsáhlá diagnostika v závislosti na stavu (CBM)
 • Příruby: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500

OPTISONIC 8300

Ultrazvukový průtokoměr pro měření přehřáté páry a plynů za vysokých teplot

 • 2kanálový průtokoměr s doplňkovým výpočtem hmotnostního průtoku a entalpie
 • Pro fakturační měření páry, parní kotle a další měření v energetice (do +620°C)
 • DN100…1000 / 4…40"; max. PN250 / ASME Cl 2500
 • Velké měřicí rozpětí (60:1)

ALTOSONIC 5

Ultrazvukový průtokoměr pro měření ropných produktů v obchodním styku

 • Vícekanálový průtokoměr pro montáž do potrubí pro měření ropy a ropných produktů, kryogenních médií a chemikálií
 • Fakturační měření: OIML R117, v souladu s API
 • Příruby: 4…24"; max. ASME Cl 600
 • -200…+250°

ALTOSONIC III

Ultrazvukový průtokoměr pro měření kapalných uhlovodíků v obchodním styku

 • Vícekanálový průtokoměr vestavěný do potrubí pro měření lehkých druhů ropy a ropných produktů
 • Fakturační měření: OIML R117, MI-005, API, GOST atd.
 • Příruby: 2…40"; max. ASME Cl 900
 • -200…+220°C
e-mail
Kontakt