OPTITEMP TCA-P60

Termoelektrický snímač teploty pro vysokoteplotní aplikace

 • Připojení posuvnou přírubou nebo kleštinovým šroubením
 • Svařovaná válcová ochranná trubka, odpovídající typu 1 podle DIN
 • -40…+1150°C / +2100°F

OPTITEMP TCA-P60

Termoelektrický snímač teploty pro vysokoteplotní aplikace

 • Připojení posuvnou přírubou nebo kleštinovým šroubením
 • Svařovaná válcová ochranná trubka, odpovídající typu 1 podle DIN
 • -40…+1150°C / +2100°F

Přehled

OPTITEMP TCA-P60 je termoelektrický snímač teploty s kleštinovým šroubením a svařovanou ochrannou trubkou (obdobou typu 1) vyrobenou z materiálu 1.4767 / Kanthal AF. Tento vysokoteplotní snímač teploty je velmi vhodný pro měření teploty spalin a kouřových plynů při teplotách do +1150°C / +2100°F a také pro aplikace, ve kterých je ochranná trubka vystavena mechanickému opotřebovávání (obrušování). Používá se pro měření za nízkého provozního tlaku. OPTITEMP TCA-P60 se montuje do potrubí, šachet a kanálů pomocí plynotěsného kleštinového šroubení nebo posuvné příruby.

Parametry a varianty výrobku závisí na konfiguraci přístroje: kontaktujte nás, abyste si ověřili, zda lze v jednom přístroji kombinovat vámi požadované prvky.

 • Měření plynů za vysokých teplot
 • Materiál ochranné trubky: 1.4767 / Kanthal AF
 • Standardní nebo uživatelské délky
 • S různými připojovacími hlavicemi (IP54…IP68)
 • Na přání s převodníkem teploty
e-mail
Kontakt