Stavoznaky & obtokové komory

Pro spojité měření výšky hladiny a rozhraní kapalin

  • Magnetické stavoznaky (MLI) pro řadu různých aplikací
  • Obtokové komory (bez plováku) pro zlepšení podmínek při měření
  • Mohou být vybaveny i převodníky výšky hladiny (např. radarovými nebo vedenými radarovými)

Výrobky

Filtr
6 výrobky
Měřená média
Průmyslové požadavky

BM26A-1000

Magnetický obtokový stavoznak pro kapaliny v základních aplikacích

BM26A-3000

Magnetický obtokový stavoznak pro žíravé kapaliny

BM26A-6000

Magnetický obtokový stavoznak pro zkapalněné plyny

BM26A-7000

Magnetický obtokový stavoznak pro extrémní provozní podmínky

BM26A-8000

Magnetický obtokový stavoznak s hladinoměrem pro redundantní měření kapalin

BM26A-5000

Obtoková komora pro vedené radarové, radarové (FMCW) a vztlakové hladinoměry

e-mail
Kontakt