Bagrovací lodě v námořním průmyslu

  • Průtokoměry pro měření vytěženého kalu
  • Elektronické sledování a řízení spotřeby paliva
  • Měření stabilizační vody

Bagrovací loď je plavidlo vybavené speciálním zařízením pro bagrování v přístavech, ústích řek a zátokách. Nejpoužívanějšími typy bagrovacích lodí jsou plovoucí sací bagry s řezacím zařízením a tahací sací násypkové plovoucí bagry. Oba typy využívají velká čerpadla a sací potrubí pro přesun bahna (kalu) do a ze skladovacích nádrží na lodi. Ve většině případů provozovatelé potřebují doklad o tom, kolik materiálu bylo přemístěno. Bahno je silně abrazivní a rychlost těžby často velká, takže veškeré zařízení musí být velmi odolné.

Globální průmyslová divize KROHNE Marine

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.
Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.
Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.
Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

KROHNE Marine

e-mail
Kontakt