Bagrování na bagrovací lodi

Přesné měření průtoku pro sledování průběhu bagrování

Plovoucí bagry jsou efektivní a nezbytné nástroje pro udržování splavnosti vodních cest a provozuschopnosti přístavů, a mohou také pomáhat při ochraně, asanaci a rekultivacích pobřežní krajiny. Nejefektivnější bagrovací technologie využívá velká čerpadla a sací potrubí pro nabírání a přemisťování bahna z mořského dna.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Bez pohyblivých součástí a údržby, s námořním typovým schválením
  • Standardní chyba měření ±0,3% z měřené hodnoty
  • Výstelka odolná proti opotřebení
e-mail
Kontakt