Kontejnerové lodě v námořním průmyslu

  • Elektronické řízení doplňování a spotřeby paliva
  • Údaje o spotřebě paliva a emisích v reálném čase
  • Možnost dálkového přenosu pro sledování a výkaznictví v kanceláři na pobřeží
  • Přístroje pro měření průtoku

Kontejnerové lodě jsou nezbytnými nástroji moderního mezinárodního obchodu, přepravující cca 90% baleného (maloobjemového) zboží. Od jejich zavedení v polovině 20. století se zdokonalování kontejnerových lodí ubíralo cestou zlepšování racionalizace práce. Kontejnerizace byla revoluční změnou v přepravě nákladu, umožňující zkrátit manipulační čas v přístavu. Dnešní moderní kontejnerové lodě s ložným prostorem více než 21000 TEU soupeří o titul největší komerční lodi s tankery pro převoz ropy a velkoobjemového nákladu. Kromě dosažení maximální nosnosti usilují konstruktéři na těchto typech lodí zejména o účinnější využití paliva a energií.

Globální průmyslová divize KROHNE Marine

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.
Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.
Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.
Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

KROHNE Marine

e-mail
Kontakt