Sledování spotřeby a doplňování paliva na kontejnerové lodi

Elektronické měření a vykazování spotřeby paliva a energetické účinnosti

Námořní plavidla spalují značné množství paliva pro zajištění pohonu, výrobu energie a další procesy probíhající na lodi. Výdaje za palivo tvoří významnou část provozních nákladů komerčních plavidel, a s klesajícími přepravními tarify se majitelé lodí snaží zvyšovat efektivnost provozu. Nařízení IMO (Mezinár. námoř. org.) a EU vyžadují, aby provozovatelé a majitelé vykazovali spotřebu paliva a vypouštěné emise z každého plavidla. Někteří charteroví operátoři rovněž vyžadují, aby elektronické systémy kontroly paliva byly v souladu s jejich profilem ochrany životního prostředí.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Přesné a spolehlivé spojité měření spotřeby, v souladu s nařízeními MRV (EU) a Mezinár. námoř. organizace
 • Hlášení o plavbě, trendy, historie, na přání srovnávací sledování zásobníků
 • Webové/cloudové rozhraní pro kancelář na pobřeží a řešení na míru při dodatečné instalaci

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Standardní aplikace do +130°C, chyba měření ±0,15%

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Pracovní rozsah -200…+400°C, chyba měření ±0,05%

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření tlaku v potrubích s lodním nákladem a odpařeným palivem, na čerpadlech a v komorách
 • Okamžitá odezva na změny tlaku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Průtokoměr pro doplňování paliva, chyba měření ±0,1%

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velmi přesné měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Pracovní rozsah -200…+400°C, chyba měření ±0,05%
 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Standardní aplikace do +130°C, chyba měření ±0,15%

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velmi přesné měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Pracovní rozsah -200…+400°C, chyba měření ±0,05%
 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velmi přesné měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Pracovní rozsah -200…+400°C, chyba měření ±0,05%
 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Standardní aplikace do +130°C, chyba měření ±0,15%

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velmi přesné měření hmotnosti, objemu a hustoty bez rekalibrací a pravidelné údržby
 • Schválení typu pro námořní průmysl
 • Pracovní rozsah -200…+400°C, chyba měření ±0,05%
 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu
e-mail
Kontakt