Poloponorné lodě v námořním průmyslu

  • Kontrola stabilizačních nádrží
  • Hlídání výšky hladiny v nádržích radarem
  • Měření ponoru prověřené v praxi

Poloponorná loď je speciální námořní plavidlo používané v různých specifických pobřežních oblastech. Poloponorná souprava má velká vztlaková tělesa hluboko pod mořskou hladinou, na nichž spočívá nosná plošina. Další typ plovoucí plošiny představuje vrtná loď. Tyto lodě se používají ve velkých hloubkách (více než 3000 m) a jsou udržovány na místě pomocí lodního pohonu. Vzhledem k provozním podmínkám na moři jsou konstruovány s mimořádnou stabilitou a využívají komplexní sledovací a řídicí systémy. V závislosti na použití může jít o vrtnou plošinu, ropnou těžební plošinu nebo bezpečnostní plavidlo.

Globální průmyslová divize KROHNE Marine

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.
Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.
Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.
Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

KROHNE Marine

e-mail
Kontakt