Systém sledování nákladu na palubě poloponorné lodi

Komplexní sledování nákladu a stabilizačních nádrží pro zajištění stability a bezpečnosti plavidla

Systémy pro sledování nákladu (CMS) na námořních plavidlech zajišťují výstražnou signalizaci a sběr měřených hodnot výšky hladiny, tlaku a teploty v každé nádrži s nákladem a stabilizační vodou. Spolehlivost údajů z těchto systémů je rozhodující pro provoz, bezpečnost a konstrukční integritu plavidla, zejména v průběhu nakládky, doplňování paliva a při vypouštění nádrží. Hlavní funkcí je udržení stability lodi a kompenzace zatížení v průběhu těchto činností. Jakákoliv závada systému sledování nákladu může způsobit zdržení a zastavení manipulace s nákladem, což má za následek zvýšení přístavních poplatků a narušení harmonogramu.

Požadavky na toto měřicí místo

  • Měření výšky hladiny v nádržích se stabilizační a pitnou vodou, s palivem apod.
  • Snímač namontovaný zvenčí, na přání s oddělovacím kohoutem

Požadavky na toto měřicí místo

  • Pracovní stanice se softwarem Cargomaster pro sledování a výstražnou signalizaci
  • Pro zajištění kompletní redundance sledování může být systém dodán v různých konfiguracích

Požadavky na toto měřicí místo

  • Hlavní rozvaděč s elektronikou pro zpracování signálů ze všech snímačů a komunikaci s dalšími systémy
e-mail
Kontakt