Odstřeďování a standardizace při výrobě čerstvého mléka & smetany

Oddělení smetany a tuku a odběr standardizovaného mléka

Při prvním odstřeďování se ze syrového nebo plnotučného mléka oddělí většina smetany a tuku a zůstane odstředěné mléko. Aby odstředění probíhalo snáze a lépe, obvykle se syrové mléko zahřívá na teplotu 50 - 55°C. Odstřeďování se provádí v odstředivce, kde se smetana, která je lehčí, pohybuje směrem ke středu. Odstředěné mléko se odebírá z horní části nádoby pomocí souosého výstupního kanálku.

Další fází je standardizace, při které se provádí úprava obsahu tuku v odstředěném mléce nebo jiných mléčných výrobcích, a to přidáním více smetany nebo odstředěného mléka podle potřeby. Požadovaný obsah tuku se liší v závislosti na vyráběném výrobku a na požadavcích stanovených zákazníkem. Smetana a standardizované mléko, které vycházejí z odstředivky, mají obvykle konstantní obsah tuku, pokud jsou konstantní i všechny ostatní relevantní parametry: může však docházet k sezónním výkyvům. Kontrola procesu standardizace je v moderních závodech řízena počítačem, takže je nezbytné používat průtokoměry a hustoměry, snímače tlaku a teploty a různé regulační ventily. Tento řídicí systém obvykle rovněž kontroluje průtoky na vstupu a výstupu z předcházející fáze odstřeďování. Standardizované mléko se následně homogenizuje. Jedná se o standardní proces, používaný ke stabilizaci tukové emulze, aby nedocházelo k jejímu rozdělování. Mléko, které je zde stále ještě teplé, prochází výměníkem tepla, kde část svého tepla předává přiváděnému syrovému mléku, a pak pokračuje dále k procesu pasterizace.

Měřicí přístroje firmy KROHNE jsou důležité pro automatizaci procesů odstřeďování a standardizace, a to zejména snímače tlaku řady OPTIBAR a snímače teploty řady OPTITEMP. Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS s přímou měřicí trubicí měří průtok smetany a mohou měřit také hustotu tekutin, díky čemuž lze přesně zjistit obsah tuku v mléce a smetaně v průběhu celého procesu. Přesné magneticko-indukční průtokoměry řady OPTIFLUX zajišťují sledování a regulaci průtoku do a z odstředivky.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření koncentrace mléčného tuku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt