Výroba čerstvého mléka & smetany v potravinářském & nápojovém průmyslu

  • Přesná regulace teploty a výšky hladiny v každé fázi zpracování
  • Radarové hladinoměry pro měření obsahu nádrže nebo sila
  • Přesné hodnoty hmotnostního průtoku a měření objemového průtoku pro řízení procesů
  • Veškeré vybavení dodáváno s vhodným hygienickým připojením

Mléko se ke zpracování dováží do mlékárny buď přímo z farem nebo ze sběrného střediska. Dříve bývaly mlékárny většinou malé a zásobovaly je blízké farmy. Mikrobiologickou čistotu dodávaného mléka bylo možno zajistit jen s použitím minimálního chlazení, protože se mléko dopravovalo jen na krátké vzdálenosti a dováželo se do mlékárny denně. V současné době je viditelný trend ke zvětšování mlékárenských závodů, aby se snížily výrobní náklady, avšak bez dopadu na kvalitu výrobků. Syrové mléko se do mlékárny sváží v konvích na mléko nebo izolovaných autocisternách, které se používají v kombinaci s chladicími nádržemi na farmách. Na obě metody jsou stejné požadavky: mléko se musí udržovat dobře vychlazené, bez přístupu vzduchu, a musí se s ním zacházet opatrně.

Přesné měření průtoku, teploty a výšky hladiny je v každé fázi výroby mléčných výrobků naprostou nezbytností. Firma KROHNE nabízí pro měření teploty skvěle přizpůsobené, rychlé a velmi přesné snímače teploty OPTITEMP. Radarové hladinoměry na principu FMCW pro spojité bezkontaktní měření s čočkovou anténou zarovnanou se stěnou nádrže jsou vhodné pro měření i ve velkých nádržích a silech. Hladinové spínače řady OPTISWITCH poskytují alternativní technologii pro bezpečnostní signalizaci jako ochranu proti přeplnění a proti chodu čerpadel naprázdno. Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS poskytují požadované přesné hodnoty hmotnostního průtoku, magneticko-indukční průtokoměry pak měří objemový průtok pro řízení procesů. Filtry je možno kontrolovat pomocí snímačů tlaku OPTIBAR DP: veškeré vybavení se dodává s vhodnými hygienickými připojeními, má certifikaci EHEDG a 3-A a splňuje požadavky FDA a Směrnice EC1935/2004.

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Food & Beverage

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt