Pasterizace a plnění při výrobě čerstvého mléka & smetany

Tepelné ošetření a plnění do lahví

Po homogenizaci se mléko nejprve vede do mísicí nádrže. Pak následuje proces pasterizace. Pasterizace mléka je speciální typ tepelného ošetření, které zajišťuje spolehlivé zničení bacilů tuberkulózy, a rovněž dalších bakterií, aby bylo mléko bezpečné a mělo delší trvanlivost. Kombinace potřebné teploty a jejího udržení po určitou dobu je velmi důležitá, protože určuje intenzitu tepelného ošetření. Tento postup je žádoucí z hlediska mikrobiologického, má však negativní vliv na vzhled, chuť a výživovou hodnotu mléka, protože při vysokých teplotách dochází k denaturaci bílkovin. Je proto nutno zvolit optimální kombinaci doby a teploty, přičemž se zohledňují jak mikrobiologické, tak jakostní aspekty. Po tepelném ošetření se mléko opět homogenizuje, a pak se zchladí a skladuje v mezioperačním zásobníku.

Firma KROHNE nabízí přesné a rychlé snímače teploty řady OPTITEMP a snímače tlaku řady OPTIBAR s hygienickým připojením a čelní membránou pro řízení procesu pasterizace. Radarové hladinoměry řady OPTIWAVE mohou na každé nádrži bezkontaktně měřit výšku hladiny, a to i při používání míchadel. Hladinové spínače řady OPTISWITCH pro kapaliny se používají pro nezávislou detekci a signalizaci minima a maxima výšky hladiny, aby nedocházelo k přeplnění nebo k chodu čerpadel na prázdno. Zatímco průtokoměry řady OPTIFLUX slouží k pro měření průtoku v procesech, magneticko-indukční průtokoměry BATCHFLUX se používají spolu s řídicím systémem plnicího stroje k zajištění výdeje přesného objemu kapaliny do PET lahví nebo kartonových obalů.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana čerpadel
Požadavky na toto měřicí místo
 • Neklidná hladina kvůli míchadlu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nutnost rychlé reakce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Nutnost rychlé reakce
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Neklidná hladina kvůli míchadlu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Opakovatelnost přesnosti plnění
 • Dlouhodobá stabilita
 • Robustní provedení: odolává procesům CIP/SIP, krytí IP69K
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt