Příjem mléka při výrobě čerstvého mléka & smetany

Měření množství dodaného mléka

Mlékárny mají speciální oddělení "příjmu", které zajišťuje příjem a zpracování mléka dodaného z farem. První činností je určení množství dodaného mléka. Přijaté množství se zaznamenává a zadává do řídicího systému, který mlékárna používá pro vážení a měření přijatého množství, a které se pak porovnává s výstupem - to je nezbytný úkol pro sledování a kontrolu efektivnosti výroby mléka a smetany a pro kontrolu výnosů.

Dodané množství mléka je možno stanovit na základě objemu nebo hmotnosti. Magneticko-indukční průtokoměry se někdy používají pro měření objemu přijatého mléka: alternativně je možno cisterny vážit nebo použít Coriolisovy hmotnostní průtokoměry pro měření dodané hmotnosti mléka. Zvolený způsob měření mohou ovlivnit různé faktory: hlavní nevýhodou objemového měření je vliv teploty, nepřesnost měření může být rovněž způsobena obsahem vzduchu zachyceného v syrovém mléce. Přesnost u silniční váhy (tenzometrické) může být například ovlivněna hmotností vody nebo sněhu na vozidle, která se rovněž započte. Pomocí Coriolisova hmotnostního průtokoměru OPTIMASS je možno přesně měřit množství dodaného syrového mléka. Tento způsob umožňuje přesný výpočet efektivnosti výroby daného závodu. Technologie EGM™ (Entrained Gas Management) firmy KROHNE byla vyvinuta pro hmotnostní průtokoměry OPTIMASS pro překonání problémů způsobených vzduchem nebo plynem zachyceným například v syrovém mléce. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Přesné měření pro určení výnosu
 • Měření kapaliny se zachyceným vzduchem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • S rychlými snímači teploty pro přesné oddělení médií
 • Kompaktní přístroj pro potrubí malých světlostí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Neklidná hladina kvůli míchadlu
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt