Výroba šťávy při výrobě cukru

Zpracování syrových hlíz cukrovky

Výroba cukerné šťávy začíná dopravou hlíz cukrové řepy do cukrovaru, kterou často zajišťují přímo její pěstitelé. Dodané množství se kontroluje pomocí silniční váhy, řepa se mechanicky vyloží a skladuje na velké otevřené skládce. Poté se řepa zbaví nečistot a opere, následně se nařeže na tenké plátky, takzvané "řízky". Rafinace cukru začíná spařením řízků, které se zahřívají ve vodě, a pak postupují do difuzéru. V difuzéru se řízky hrnou proti shora postupující vodě o teplotě 70°C, do které se postupně vylouží většina cukru, a takto vzniklá "difuzní šťáva" se pak čistí a získává se z ní cukr. Vyloužené řízky se pak zbavují přebytečné vody v řízkolisech, a suší se horkým vzduchem. Pak se z nich obvykle vyrobí pelety, které se dále prodávají a využívají jako krmivo pro zvířata.

Průtok cirkulujících kapalin se měří magneticko-indukčními průtokoměry řady OPTIFLUX, jejichž trubice neobsahuje žádné překážky, pro měření teploty se pak používají snímače a převodníky teploty OPTITEMP. Snímače tlaku OPTIBAR se používají ke kontrole tlaku v potrubích s vodou, a také v difuzéru při extrakci cukru. Bezkontaktní radarové hladinoměry řady OPTIWAVE mohou měřit například výšku hladiny směsi v difuzéru.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Měření kapalin s velkým obsahem pevných částic
Požadavky na toto měřicí místo
  • Měření v prašném a nestálém prostředí
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
e-mail
Kontakt