Výroba cukru v potravinářském & nápojovém průmyslu

  • Regulace poměru průtoku páry a šťávy vstupujících do výrobního procesu
  • Spolehlivé a spojité bezkontaktní měření výšky hladiny
  • Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004

Typickými procesy při výrobě a rafinaci cukru jsou nejprve očištění a rozřezání cukrové řepy nebo třtiny na malé kousky, a následné vyluhování cukru pomocí horké vody a lisování. Horký roztok cukerné šťávy se pak čistí filtrací a odpařováním za podtlaku, čím se z něj vytvoří tzv. těžká šťáva. Závěrečná fáze krystalizace představuje vaření cukerné šťávy kvůli odpaření vody, až jsou krystaly cukru obaleny hustým sirobem: krystaly se pak promývají, znovu rozpouštějí ve vodě, znovu vaří a pak nechají krystalizovat.

Firma KROHNE nabízí přístroje přesně přizpůsobené těmto úkonům. Rychlé, robustní a mimořádně přesné snímače teploty, a také snímače diferenčního tlaku se dodávají s různými typy hygienických provozních připojení. Vírové průtokoměry OPTISWIRL a hmotnostní průtokoměry OPTIMASS se používají k měření a regulaci poměrných průtoků páry a cukerné šťávy vstupujících do výrobního procesu. Radarové hladinoměry na principu FMCW umožňují spojité, spolehlivé a bezkontaktní měření výšky hladiny. Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004.

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Food & Beverage

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt