Odstřeďování a standardizace při výrobě másla & sýrů

Zajištění obsahu tuku v syrovém mléce

Při výrobě másla & sýrů se na začátku procesu odstřeďování a standardizace syrové mléko ve výměníku tepla zahřívá na teplotu cca 50-55 °C, aby se z něj snadněji oddělil mléčný tuk. Odstřeďování se provádí v odstředivém rozdružovači. Následuje standardizace, při které se provádí úprava obsahu tuku přidáním smetany nebo odstředěného mléka. Regulační ventily, přístroje pro měření průtoku a hustoty a počítačem řízené komplety zajistí dosažení požadovaného obsahu tuku v mléce. Pro přesnou standardizaci je důležité nastavení konstantního tlaku odstředěného mléka na výstupu z odstředivky pomocí tlakového regulačního ventilu. Při následující homogenizaci se roztříští kuličky tuku, aby se v mléce rovnoměrně rozptýlil. To se pro běžné typy mléka obvykle provádí při teplotě 50-55 °C. Teplé mléko se pak ochlazuje v tepelném výměníku před odstředivkou pomocí přiváděného studeného syrového mléka, které se zde naopak ohřívá.

Firma KROHNE nabízí vhodné přístroje pro měření výšky hladiny, teploty, tlaku a průtoku pro procesy odstřeďování a standardizace. Například Coriolisovy hmotnostní průtokoměry s přímou trubicí mohou přesně měřit nejen hmotnostní průtok, ale i obsah tuku ve smetaně vycházející z odstředivky. Magneticko-indukční a plováčkové průtokoměry se používají ke kontrole procesu odstřeďování. Rychlé snímače teploty a kompaktní snímače tlaku doplňují portfolio přístrojů potřebných pro bezpečnou kontrolu a regulaci procesu.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení odstředivky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení odstředivky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení mísení/homogenizace
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení mísení/homogenizace
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení pasterizátoru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení pasterizátoru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení odstředivky
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení odstředivky
 • Měření koncentrace smetany
Požadavky na toto měřicí místo
 • Regulace výměníku tepla
e-mail
Kontakt