Syrové čerstvé mléko je základní surovinou pro výrobu másla a sýrů. Jedná se o choulostivou surovinu, se kterou je nutno zacházet opatrně, aby se omezil růst mikroorganismů na minimum. Jedině tak je možno zaručit patřičnou kvalitu koncových výrobků. Proto se mléko na farmě skladuje ve velkých chlazených zásobnících a do mlékárny se dopravuje v izolovaných cisternách; nádrže na přijaté mléko jsou pak rovněž chlazené. Mléko se pak zpracovává v několika komplexních krocích.

První fází zpracování je "Odstřeďování a standardizace", kde dochází k odebrání tuku z ohřátého mléka v odstředivce, a následně k úpravě požadovaného obsahu tuku přidáním smetany nebo odstředěného mléka. Během následující "pasterizace" se mléko zahřívá tak, aby byly bezpečně zničeny nebezpečné mikroorganismy. Po přidání syřidla a krátkém promíchání směsi pak začíná proces srážení sýra (sýření). Směs sýřeniny se pak přečerpá na síto a vzniklá hmota se po krátké prodlevě nakrájí na malé kousky. Po dokončení těchto kroků se sýrové zrno dále zpracovává na hotový výrobek pomocí formování, krájení a lisování. Při výrobě a skladování je nezbytné velmi přesné sledování a řízení procesů, aby bylo dosaženo požadované vysoké kvality finálního výrobku.

Firma KROHNE nabízí přístroje přesně přizpůsobené těmto úkonům. Rychlé, robustní a mimořádně přesné snímače teploty a ultrakompaktní a modulárně rozšiřitelné snímače tlaku pro hygienické aplikace měření tlaku a výšky hladiny se dodávají s širokým sortimentem hygienických provozních připojení. Magneticko-indukční a Coriolisovy hmotnostní průtokoměry poskytují přesné výsledky pro jednoduché i náročné hygienické aplikace. Díky technologii EGM™ (Entrained Gas Management) firmy KROHNE to Coriolisovy hmotnostní průtokoměry zvládnou i při obsahu zachyceného plynu v proudící kapalině až 100%. Radarové hladinoměry na principu FMCW s širokým sortimentem hygienických provozních připojení umožňují spojité a spolehlivé bezkontaktní měření výšky hladiny. Kapacitní hladinové spínače vyžadují jen krátkou zásuvnou délku do procesu, nevadí jim pěna, kondenzát ani usazeniny na snímací části. Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004.

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

KROHNE Food & Beverage

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt