Pasterizace při výrobě másla & sýrů

Tepelné opracování, míchání a homogenizace

Pasterizace mléka pro výrobu sýrů je speciálním typem tepelného ošetření, které zajistí usmrcení koliformních bakterií. Ve směšovací nádrži se k mléku přidává syrovátková smetana a bílkovinný koncentrát, a pak se tato kapalina ve výměníku tepla zahřívá na teplotu mezi 65 °C a 70 °C. Následně se v udržovacím potrubí udržuje požadovaná teplota po přesně stanovenou dobu. Správný vztah mezi teplotou a výdrží zajišťuje usmrcení všech koliformních bakterií bez podstatných ztrát kvality. Po tepelném ošetření je možno směs v případě potřeby homogenizovat, a pak ochladit pomocí výměníku tepla.

Firma KROHNE nabízí vhodné přístroje pro měření výšky hladiny, teploty, tlaku a průtoku pro instrumentaci používanou při pasterizaci. Přesné hygienické snímače teploty a magneticko-indukční průtokoměry mohou být například použity k regulaci procesu pasterizace a směšování. Kapacitní hladinové spínače poskytují spolehlivé informace o dosažení minimální a maximální výšky hladiny ve směšovací nádrži a ultrakompaktní snímače tlaku s čelní membránou spolehlivě měří hydrostatický tlak v nádobě pro určení výšky hladiny a obsahu nádoby.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Přesné dávkování bílkovin
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana čerpadel proti chodu naprázdno
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení pasterizace
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení pasterizace
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení výměníku tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení výměníku tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Regulace výměníku tepla
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt