Příjem mléka při výrobě másla & sýrů

Sledování jakosti dodaného syrového mléka

Příjem mléka v mlékárnách probíhá v samostatném provozu, kde se stanoví množství dodaného syrového mléka a zadá se do systému. To se provádí kvůli porovnání vstupního a výstupního množství, a tedy k posouzení, kontrole a zajištění efektivnosti výroby mléka a smetany. Mléko prochází zásobníkem a odlučovačem plynu, kde se ze syrového mléka odstraňuje vzduch, pak se filtruje a skladuje ve velkých chlazených zásobnících (s obsahem 25000 až 150000 litrů). V těchto nádržích se mléko stále promíchává, aby se z něj neoddělovala smetana. Promíchávání se provádí opatrně, aby se do mléka nepřidával vzduch. Vzduch vystavuje kuličky tuku působení enzymu lipázy, která je obsažena v mléce a způsobuje jejich rozpad.

Firma KROHNE nabízí vhodné přístroje pro měření výšky hladiny, teploty, tlaku a průtoku pro instrumentaci v aplikacích při příjmu mléka. Pro měření průtoku mléka je například možno použít magneticko-indukční průtokoměry. U měřicích míst, kde se očekává obsah vzduchu v mléce, se doporučuje použití Coriolisova hmotnostního průtokoměru s technologií EGM™ (Entrained Gas Management) firmy KROHNE. Byla vyvinuta pro překonání problémů způsobených vzduchem nebo plynem zachyceným v kapalině. Výkonné řídicí algoritmy umožňují průtokoměru udržet měření i při výskytu různých podílů plynu v kapalině a při komplexních stavech proudění.

Snímače teploty s rychlou reakcí, vyvinuté pro hygienické aplikace, včas zajistí potřebné informace o tom, zda je dodržena požadovaná teplota při chlazení. Ultrakompaktní snímače tlaku s čelní membránou měří spolehlivě výšku hladiny nebo tlak v potrubí. Bezkontaktní radarové hladinoměry na principu FMCW měří spojitě výšku hladiny ve skladovacích nádržích, kapacitní hladinové spínače je pak možno v těchto nádržích použít pro signalizaci min./max. i v případě výskytu pěny, kondenzátu nebo usazenin na snímači.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Vysoká přesnost měření v malé nádrži
Požadavky na toto měřicí místo
 • Přesné měření pro určení výnosu
 • Měření kapalin se zachyceným plynem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Malé změny teploty
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana proti přeplnění
Požadavky na toto měřicí místo
 • Pohyb hladiny způsobený míchadlem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Ochrana čerpadel proti chodu naprázdno
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Měření kapalin se zachyceným plynem
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Výměna filtru, pokud je tlak. diference příliš vysoká
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt